Aantal fysieke winkels in Nederland gestegen

Voor het eerst sinds 2010 neemt het aantal stenen winkels weer toe, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 januari 2022 telde het CBS 83,8 duizend fysieke winkelvestigingen in Nederland, 655 meer dan het jaar daarvoor.

In 2010 telde ons land nog 97,1 duizend stenen winkels, maar sindsdien daalde hun aantal ieder jaar. Nu is er dus weer een kleine stijging te zien. Het verschil met 2010 is nog wel groot: toen waren er ruim 13 duizend meer fysieke winkels dan nu.

Bron: fashiounited.nl

Tags: