Aslengtemeting belangrijk

Standpunt NOG over behandeling progressieve myopie 

Door de sterke toename van de prevalentie van myopie de laatste decennia is veel wetenschappelijk onderzoek hiernaar in een stroomversnelling geraakt. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn niet altijd eenduidig en vertaling naar de klinische praktijk blijkt lastig. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft geconstateerd dat er bij zorgverleners onvoldoende duidelijkheid bestaat over de aanpak van progressieve myopie bij kinderen. Daarom werd een myopie panel samengesteld  en is een standpunt van de Nederlandse oogartsen over de behandeling van progressieve myopie opgesteld.

Een belangrijk aspect in het standpunt is dat specifiek genoemd wordt dat de behandeling met ortho-k dient plaats te vinden bij een optometrist met kennis van zaken en aslengtemetingen moeten worden gebruikt bij de beoordeling van de progressie van de myopie. Ook adviseert het NOG ortho-k lenzen aan te meten bij kinderen ouder dan 12 jaar. Bij ander type lenzen op daily wear basis wordt de leeftijd vanaf 8 jaar geadviseerd. Ook wordt genoemd dat bij het vervolgen en analyseren van de progressie van myopie primair moet worden gestuurd op de aslengte. Het louter vervolgen van de refractie geeft onvoldoende informatie. Indien sturing op aslengte niet mogelijk is, wordt geadviseerd het kind te verwijzen naar een zorginstelling waar dit wel mogelijk is.

Lees hier het hele standpunt van de NOG:

www.oogheelkunde.org

Tags: