Bijziendheid vergroot kans op glaucoom

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat mensen met bijziendheid hebben een verhoogd risico op glaucoom. Dit effect is zelfs al bij bijziendheid tot -3 dioptrie waarneembaar, toont Michael Marcus aan in zijn proefschrift.

Verder blijkt dat langdurig gebruik van cholesterolverlagende statines samenhangt met een verlaagd risico op openkamerhoek glaucoom (OKG). Dit bevestigt resultaten uit eerdere studies. Marcus vond geen verband tussen het gebruik van corticostero??den en de aanwezigheid van glaucoom.

Anti-trombosemiddelen

Voor het eerst is gekeken naar een verband tussen het gebruik van anti-trombosemiddelen en de ontwikkeling van OKG. De promovendus vond geen gunstig effect van deze middelen.

Proefschrift

Michael Marcus promoveert 29 februari op zijn proefschrift ‘Systemic medications and other risk factors of open-angle glaucoma’.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen