Centrum voor oogziekte geopend

Vandaag is een onderzoekscentrum in Nijmegen geopend voor de invaliderende oogziekte maculadegeneratie. Deze ziekte komt aan het licht bij het ouder worden en leidt uiteindelijk tot zeer ernstige slechtziendheid of blindheid. In Nederland zijn ongeveer 100.000 oude mensen zeer ernstig slechtziend door maculadegeneratie.

Het nieuwe centrum maakt deel uit van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMC). Behalve een onderzoeksgedeelte is er ook een behandelkliniek, waar oogartsen nieuwe behandelmethoden en nieuwe medicijnen uitproberen. De behandelkliniek bestond al en is uitgegroeid tot het grootste behandelcentrum van Nederland voor maculadegeneratie.

Genetische factoren
Oogartsen denken dat de ziekte ontstaat door een combinatie van genetische factoren. Het onderzoekscentrum zet daarom samen met de Universiteit van Keulen (Dld) een Europese databank op met gegevens van pati??nten. Er wordt bloed verzameld, DNA vastgelegd en plasma onderzocht op bepaalde eiwitten. De databank Eugenda moet uiteindelijk gegevens van drieduizend pati??nten en duizend gezonde mensen uit een controlegroep bevatten.