Collectief zelfstandige Opticiens sluit overeenkomst VGZ

Deelname aan het Collectief van Zelfstandige Opticiens (CvZO) legt onze opticiens geen windeieren. Ook uit de cijfers van 2013 (ytd) blijkt het weer: leden genereren meer traffic en omzet dan niet-leden.

In 2014 zal hun resultaat nog verder stijgen: het CvZO heeft namelijk een overeenkomst gesloten met VGZ. Met deze gecontracteerde verzekeraar erbij –naast Achmea en Menzis- zal het aantal declaraties nog meer toenemen.

De overeenkomst die het CvZO vorig jaar sloot met Achmea leverde bij de CvZO-deelnemers een groei van het aantal declaraties op van maar liefst 34,5% (t.o.v. een landelijke groei van 21,0% in de eerste 3 kwartalen van 2013).

VGZ behoort tot de top 3 van grootste zorgverzekeraars in Nederland. Het aantal merken en labels dat onder de overeenkomst met het CvZO valt, is aanzienlijk: naast VGZ zijn dat IZA, IZZ, UMC, Univé, SZVK en Zorgzaam. Daarnaast is een behoorlijk aantal VGZ-verzekerden ondergebracht bij de volmachten IAK, Turien & Co, Aevitae en Caresco. Deze volmachten vallen ook onder de overeenkomst met het CvZO. Het gaat hierbij om totaal zo’n 3,5 miljoen verzekerden.

De overeenkomst van VGZ bewijst wederom dat een collectief veel meer slagkracht heeft dan een individu. Het CvZO is een partij die wordt gehoord en waarmee steeds meer partijen een samenwerking willen aangaan. En dankzij onze schaalgrootte levert dit steeds meer voordelen op voor de leden.

Opticiens die deelnemen aan het CvZO betalen in 2014 slechts € 349,-. De jaarlijkse kosten zijn fors gedaald omdat het met ingang van 2014 niet meer verplicht is mee te doen met de landelijke campagne.

Voor de contributie van € 349,- kunnen de deelnemers gebruik maken van alle voordelen die het CvZO te bieden heeft, inclusief contracten met zorgverzekeraars, vermelding op www.cvzo.nl en een pakket winkelmaterialen.