Contactlenzen hebben kans om ‘pandemie’ van presbyopie aan te pakken

Het aanpakken van de ‘verborgen pandemie’ van presbyopie biedt een ‘monumentale kans’ voor de contactlensindustrie volgens de auteurs van een onlangs gepubliceerd wereldwijd consensusrapport van BCLA. De baanbrekende BCLA CLEAR™ Presbyopia papers bieden op bewijs gebaseerde richtlijnen voor contactlensspecialisten over alle aspecten van presbyopie en het beheer ervan – en geven de toekomst van patiëntenzorg voor de komende jaren vorm.

De eerste vier van de zeven artikelen kunnen nu gedownload worden en ze zullen allemaal gepubliceerd worden in de komende editie van het tijdschrift ‘Contact Lens and Anterior Eye’ (CLAE), met werk van 84 wereldwijd gerespecteerde experts uit in totaal 18 verschillende landen.
Het onderzoek in de papers werd gepresenteerd tijdens de BCLA lezing op Optometry Tomorrow, waar BCLA Focus nu deel van uitmaakt, gehouden in Telford.

Bij het bespreken van zijn artikel over de epidemiologie van presbyopie, benadrukte Neil Retallic de noodzaak van een standaard definitie voor de aandoening en zei dat, afhankelijk van hoe je het classificeert, presbyopie op dit moment een op de drie van de wereldbevolking treft en naar verwachting drie miljard patiënten zal passeren in 2030. Hij voegde eraan toe: “Gezien de aantallen en de mate waarin het het leven van mensen beïnvloedt, is presbyopie misschien wel een van de belangrijkste gezondheidsproblemen waar we mee te maken hebben. De wereldwijde kosten voor het corrigeren van ouderdomsverziendheid worden geschat op 30,8 miljard dollar en onderzoek toont aan dat 410 miljoen mensen zich ‘gehandicapt’ voelen doordat ze geen toegang hebben tot visuele correctie van hun ouderdomsverziendheid. Het is iets waar we meer over moeten praten en de last moeten verminderen. Het is een pandemie die verborgen is in het volle zicht”.
Collega BCLA CLEAR™ auteur en hoofdredacteur van CLAE, professor Shehzad Naroo zei dat presbyopie ‘een open doel’ is voor de contactlensindustrie en een nog grotere kans vertegenwoordigt dan myopiemanagement.

Professor Philip Morgan, die als covoorzitter samen met professor Shehzad Naroo en professor James Wolffsohn toezicht hield op de publicatie van BCLA CLEAR™ Presbyopia, voegde hieraan toe: “Een van de dingen die me verbaasde over dit onderzoek is hoeveel vragen het opriep. Ik begon met de gedachte dat we al heel wat wisten over presbyopie, maar het heeft ons echt laten zien dat de wetenschap nog niet vaststaat en dat wat we 150 jaar of langer dachten dat het geval was, eigenlijk openstaat voor wat meer onderzoek. Er is nog veel werk te doen en wat we hebben ontdekt, biedt een monumentale kans voor contactlenzen”.
De artikelen over presbyopie bouwen voort op de impact van de eerste BCLA CLEAR™ uitgave, gepubliceerd in april 2021, die zich richtte op contactlenzen en een essentieel referentiepunt is gebleken voor contactlenszorg, onderzoek en begeleiding over de hele wereld.

Luke Stevens-Burt, chief executive van de BCLA, zei: “Het BCLA CLEAR™ project is een ongelooflijke samenwerking geweest en we kijken uit naar de publicatie van een hoeveelheid werk waarvan we overtuigd zijn dat het een blauwdruk zal worden voor het beheer van presbyopie, wereldwijd voor alle oogzorgspecialisten. Deze artikelen en het vervolgmateriaal dat we produceren zal van onschatbare waarde zijn voor oogzorgspecialisten, omdat het hen gemakkelijk toegang geeft tot een verbazingwekkende hoeveelheid onderzoek, analyse en gegevens en uiteindelijk van enorm voordeel zal blijken te zijn voor patiënten met ouderdomsverziendheid. Dit onderzoek zal ons in staat stellen om een wereldwijde consensus over presbyopie te vormen, waarbij ECP’s kunnen zien welke informatie evidence-based is, onderzoekers hiaten in de huidige kennis kunnen identificeren en de industrie kan bepalen wat er nog bereikt moet worden”.

BCLA CLEAR™ Presbyopia werd mogelijk gemaakt door de BCLA, met financiële steun in de vorm van educatieve subsidies voor samenwerking, publicatie en verspreiding door Alcon, Bausch+Lomb, CooperVision, EssilorLuxoticca en Johnson & Johnson Vision.

Voor meer info: www.bcla.org.uk

Tags: