De overstap naar silicone hydrogels

Dr. Inma Pérez, Mark Draper en dr. Cameron Hudson geven nuttige adviezen over geschikte werkwijzen die garanderen dat klanten over de beste lens kunnen beschikken. In elke beroepsomgeving is het noodzakelijk om constant nieuwe technologieën in gebruik te nemen en betere beroepspraktijken toe te passen. Maar velen hebben het moeilijk om veranderingen effectief door te voeren.

 

Als contactlensspecialisten hun professionele aanpak niet verder ontwikkelen en aanpassen aan de nieuwe technologieën, kan dit betekenen dat de klant niet langer de veiligste en effectiefste middelen die op de markt verkrijgbaar zijn, aangeboden krijgt. Vaak wordt hierdoor tevens de financiële opbrengst van de zaak/praktijk beperkt.

 

Zo presteren bijvoorbeeld de herbruikbare silicone hydrogel (SiH) contactlenzen voor overdag dragen in de meeste contactlensapplicaties beter dan de traditionele hydrogel/HEMA (hydroxyethylmethacrylaat) contactlenzen, en hun veiligheid en effectiviteit is terdege onderzocht en bevestigd(1,2). Dankzij hun hoge zuurstofdoorlaatbaarheid, hun breed parameterbereik en het gemak waarmee zij kunnen worden aangemeten, worden zij in het algemeen beschouwd als het nieuwe referentiepunt op het gebied van zachte contactlenzen(3). Ondanks deze voordelen hebben nog steeds niet alle contactlensspecialisten de SiH contactlenzen volledig in hun assortiment opgenomen. Uit marktonderzoek is gebleken dat de traditionele hydrogel/HEMA lenzen in de grote Europese landen nog 54% van de contactlenzenmarkt innemen(4).

 

Het meest opmerkelijke voordeel van SiH ten opzichte van hydrogel/HEMA is wellicht het reduceren van klinische tekenen en oculaire symptomen door corneale hypoxie. Dat biedt de drager een aantal belangrijke voordelen:

 

? wittere en gezonder uitziende ogen;
? lager risico op hypoxische complicaties;
? contactlenzen kunnen langer worden gedragen;
? mogelijkheid de contactlenzen ’s nachts in te houden.

 

Volgens gegevens uit marktonderzoek wordt in het Verenigd Koninkrijk de meerderheid van de lensdragers die voor het eerst maandlenzen voor overdag dragen of voor verlengd dragen aanschaffen, voorzien van SiH contactlenzen(4). Dit is weliswaar goed nieuws voor beginnende lensdragers maar heeft geen enkel effect op de groep mensen die momenteel hydrogel/HEMA lenzen dragen en die een groot deel uitmaken van het totale aantal lensdragers in het Verenigd Koninkrijk. Contactlensspecialisten moeten zich proactief opstellen om een overstap mogelijk te maken, zodat de voordelen van SiH lenzen ook ter beschikking worden gesteld van de huidige hydrogel/HEMA contactlensdragers. De doelstelling van dit artikel is een werkwijze voor contactlensspecialisten voor te stellen om een overstap van huidige gebruikers van herbruikbare hydrogel/HEMA contactlenzen naar SiH lenzen te kunnen inleiden. Er wordt een stapsgewijze aanpak voorgesteld om dit proces goed te laten verlopen en om optimale resultaten voor de cliënt en de contactlensspecialist te bereiken.

 

Hoe de overstap in zijn werk gaat
Veel contactlensspecialisten hebben het idee dat de overstap van hydrogel/HEMA lensdragers naar SiH lenzen enig risico met zich brengt ten aanzien van drop-out en/of ontevredenheid van cliënten. In feite zijn SiH lenzen echter eenvoudig aan te meten(6), comfortabel(6,7), verkrijgbaar in een breed assortiment van parameters en modaliteiten en compatibel met de meeste contactlensvloeistoffen. Zoals in veel situaties waarin ‘veranderingen’ en ‘mensen’ een rol spelen, zal een kleine minderheid van de cliënten ervoor kiezen om hydrogel/HEMA lenzen te blijven dragen, maar de grote meerderheid van de cliënten zal tastbare voordelen hebben van hun overstap op SiH lenzen.
 

De overstap kan stapsgewijs als volgt plaatsvinden:

 

Stap 1
Bepaal welke cliënten voordeel kunnen hebben van een overstap (d.w.z. hoeveel cliënten komen ervoor in aanmerking) en stel een realistisch tijdschema voor de overstap op. Uw plannen voor de overstap moeten tevens gekoppeld zijn aan een assortiment van SiH producten waarmee u goed bekend bent. Een uitstekende kennis van het basismateriaal en de parameters van de diverse lenstypes zal u helpen een oplossing te vinden voor alle eventuele uitdagingen waarmee u bij de overstap geconfronteerd wordt.

 

Stap 2
Stel uw cliënten op de hoogte van uw plannen en zorg ervoor dat zij begrijpen welk voordeel zij kunnen behalen met de veranderingen die u voorstelt. Sommige contactlensfabrikanten stellen speciale voorbeeldbrieven ter beschikking waarmee u dit proces gemakkelijk op gang kunt brengen.

 

Stap 3
Nodig de cliënt uit om zijn/haar nieuwe SiH lenzen op te halen. Deze uitnodiging kan samenvallen met de volgende controleafspraak voor nazorg of eerder, afhankelijk van het tijdschema dat u voor de overstap hebt opgesteld.

 

Stap 4
Schenk op de juiste wijze aandacht aan de verwachtingen van de cliënt. Het is normaal dat cliënten ‘opmerkingen’ maken of ‘verschillen’ melden tussen hun oude en nieuwe lenzen. Het kan voorkomen dat contactlensspecialisten deze ‘normale’ constateringen verwarren met ‘ontevredenheid/problemen’ en dan overwegen hun cliënt weer hun oude lenzen aan te meten. In veruit de meeste gevallen en wanneer de gewenningsperiode lang genoeg duurt, zullen cliënten aan het nieuwe lensmateriaal wennen. Door nog eens te herhalen waarom deze veranderingen gewenst zijn, kan men cliënten die verschillen opmerken tussen hydrogel/HEMA en SiH lenzen op hun gemak stellen. Contactlensspecialisten moeten echter ook alert blijven op situaties waarin het niet wenselijk is om door te gaan met het gebruik van SiH lenzen.

 

Stap 5
Controleer of de onderhoudsvloeistof ook geschikt is voor SiH lenzen. Op SiH lenzen vindt men eerder afzettingen van lipiden en het integreren van een passend reinigingsproces moet worden beschouwd als een onderdeel van de overstap. De mate waarin SiH lenzen bestendig zijn tegen afzettingen varieert sterk tussen de verschillende lenstypes. Vooral SiH lenzen die een gemodificeerde oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, zijn zeer bestendig tegen afzettingen op de lens.

 

De juiste instelling
Proactief zijn inzake het aanmeten van SiH lenzen bij nieuwe en bestaande cliënten is een instelling die zowel van belang is voor de cliënt als voor de contactlensspecialist. De beslissing om SiH lenzen aan te meten bij nieuwe en bestaande cliënten is gebaseerd op de wens te voorkomen dat cliënten stoppen met het dragen van contactlenzen en daardoor de voordelen van lenzen mislopen, en het risico op chronische hypoxische stress van de cornea te beperken(2,3).

 

Referenties
1 Bergenske P, et al. Long-term clinical results: 3 Years of up to 30-night continuous wear of lotrafilcon A silicone hydrogel and daily wear of low-Dk/t hydrogel lenses. Eye & Contact Lens. 2007; 33(2):74-80.
2 Stern J, et al. Comparison of the performance of 6-or 30-night extended wear schedules with silicone hydrogel lenses over 3 years. Optom Vis Sci, 2004; 81(6):398-406.
3 Bonanno J, et al. Tear oxygen under hydrogel and silicone hydrogel contact lenses in humans. Optom Vis Sci, 2009;86(8):936-942.
4 Morgan P, et al. International contact lens prescribing in 2008. CL Spectrum, 2009; 24(2) 28-32.
5 Opinion Market Research and Consulting GMBH. Contact lens wearers drop-out study 2008.
6 Dumbleton K, et al. Objective and subjective responses in patients refitted to daily-wear silicone hydrogel contact lenses. Optom Vis Sci, 2006;83(10):758-768.
7 Chalmers RL, et al. Improving contact-lens related dryness symptoms with silicone hydrogel lenses. Optom Vis Sci, 85(8):778-784. 8 Roth H, Amon K, Bruckmann P, Degle S, Pilz P, Schmitt-Lieb K, Uwe S, Thümmler U and Schweizer H. A Silicone Hydrogel for daily, flexible and extended wear. Optician, 6013 (230). August 5, 2005.

Dr. Inma Perez-Gomez is hoofd Professional Affairs bij CIBA VISION Europa, Rusland en Afrika. Mark Draper is hoofd Professional Affairs bij CIBA VISION VK en Ierland en Dr. Cameron Hudson is bij deze vestiging werkzaam als professional services manager.