Eyescan trots op resultaat Consumentenbond

Eyescan mag weer trots zijn. Op 27 januari 2015 kwam weer een vergelijkend artikel over alle ooglaserklinieken in Nederland uit. Eyescan behaalde daarbij alle punten in het kliniekoverzicht.

‘Een geweldig resultaat’, aldus eigenaren Punt en Lafeber van Eyescan. In het vorige Consumentenbond onderzoek kwam Eyescan als beste uit de test.

Dit keer verkiest de Consumentenbond in haar artikel geen enkele kliniek als ‘beste’, maar geeft voornamelijk richtlijnen waar je op moet letten bij het kiezen van een kliniek.

Aan de hand van deze punten laat Eyescan graag zien dat zij hun zaken wederom goed op orde hebben:

Waar moet je volgens de Consumentenbond op letten?

 • Behandelend oogarts is gecertificeerd refractiechirurg
 • Behandelend oogarts volgt richtlijnen NGRC
 • Kliniek heeft een ZKN-keurmerk
 • Kliniek heeft overeenkomst met ziekenhuis in geval van calamiteiten
 • Kliniek biedt meerdere typen behandelingen aan om maatwerk te kunnen leveren
 • Kliniek is transparant over de resultaten van behandelingen en complicaties
 • Kliniek is transparant over tevredenheidsonderzoeken
 • De website bevat informatie over bijkomende kosten, mogelijke bijwerkingen en risico’s
 • De website bevat de algemene voorwaarden, klachtenprocedure en info over nabehandelingen
 • De toestemmingsformulieren bevatten alle essentiele informatie en staan op de website
 • Na de behandeling brengt de oogarts de huisarts op de hoogte
 • De klant krijgt aan het einde van het behandeltraject een kopie of samenvatting van zijn dossier

U kunt alle onderwerpen uit de bovenstaande opsomming nalezen (PDFs) in het bronartikel op de Eyescan site.