Grootschalige consumentencampagne Optitrade

Met een grootschalige consumentencampagne bundelen vanaf deze week meer dan 300 zelfstandige opticiens de krachten om Nederlanders te wijzen op het nut en de noodzaak van een regelmatige controle van de eigen ogen en die van kinderen jonger dan 12 jaar. Centraal in de campagne staat de invloed van een verminderd gezichtsvermogen op de leerprestaties van kinderen en de rijvaardigheid in het verkeer. Zo zien bijvoorbeeld, met alle gevolgen van dien, 170.000 automobilisten boven de 45 jaar niet scherp genoeg en heeft het niet tijdig signaleren van oogproblemen bij kinderen onder de 12 jaar grote invloed op hun CITO scores en dat kan het verschil betekenen tussen een VMBO of HAVO advies.

Zonder een blad voor de mond te nemen richting de eigen brillenbranche, wijst de campagne consumenten erop dat een goede kwaliteit van een oogmeting essentieel is als basis van een advies over noodzakelijke correctie d.m.v. bril of contactlenzen of doorverwijzing naar huisarts of specialist. De kwaliteit van oogmetingen is niet overal in de markt dezelfde en consumenten zijn zich daarvan onvoldoende bewust, aldus Optitrade Retailgroep uit Houten, initiatiefnemer van de campagne.

Volgens Optitrade, waarbij ruim de helft van de zelfstandige opticiens in Nederland is aangesloten, hebben consumenten weinig notie hoe vaak je een oogmeting vanaf een bepaalde leeftijd zou moeten laten uitvoeren en wie daartoe in Nederland gekwalificeerd is, en vooral wie niet. Directeur Alhard Hungerink: Consumenten stellen daarover ook weinig kritische vragen. Vrijwel niemand vraagt of een opticien of degene die in een brillenwinkel de oogmeting uitvoert daartoe wel bevoegd of gediplomeerd is. Men heeft ook geen idee of doorverwijzing naar de huisarts of specialist had moeten plaatsvinden. In de campagne nodigen we consumenten uit om de kwaliteit van een zelfstandige opticien zelf te ervaren.”

De kwaliteit van oogzorg in Nederland wordt medebepaald door de kwaliteit van de opticien of optometrist en de wijze hoe zij een oogmeting uitvoeren. Zij mogen gezien worden als het voorportaal van de eerste lijn zorg (huisarts) en tweede lijn zorg (specialist). Met de boodschap “Kiest u voor een brillenwinkel, of voor een echte opticien” willen meer dan 300 zelfstandige opticiens Nederlanders bewuster maken van het belang van een kwalitatief goede oogmeting.

Voor meer informatie: www.deechteopticien.nl“”