HAL verlengt looptijd bod op obligaties Safilo

HAL??heeft zijn bod op de senior notes van Safilo Group verlengd??tot 27 november.??Vorige week??was bij het aflopen van het bod 43 procent van de obligaties aangemeld. Het bod is pas succesvol wanneer minimaal 60 procent??van de uitstaande notes wordt verkregen voor een totale prijs van “600 per elke “1000 nominale waarde van de notes. Bij het sluiten van het bod??19 november??om 17.00 had HAL nog slechts voor 43 procent van de obligaties een aanmelding ontvangen.

Twee weken??terug??meldde HAL dat er nog maar 1,03 procent van de notes was aangeboden, bovenop de 38,76 procent die reeds gecommitteerd waren voor het uitbrengen van het bod. De kapitaalsverhoging en de verkoop van de retailketens van Safilo aan HAL wordt afgeblazen als het bod op de obligaties mislukt.

Safilo had eind september een nettoschuld van”??587 mln. In het derde kwartaal boekte Safilo een nettoverlies van “50 mln. Als het bod van HAL op de obligaties mislukt, heeft het Italiaanse bedrijf gewaarschuwd dat het risico bestaat dat voor het einde van het jaar surseance van betaling moet worden aangevraagd.