Hoe blijft personeel gelukkig en gezond?

U heeft een eigen bedrijf met personeel. U regelt hun arbeidscontracten, de salarisadministratie en verzekeringen. Maar hoe zorgt u voor duurzaam inzetbaar personeel? Oftewel, hoe wordt en blijft uw personeel gelukkig en gezond zodat u daar beiden van profiteert? 

Als u personeel aanneemt, moet u veel regelen. U moet zorgen dat u de afspraken tussen u en uw medewerkers vastlegt in een contract en de afspraken vervolgens nakomt. U verzekert uw bedrijf, bijvoorbeeld voor als 1 van uw medewerkers langdurig ziek wordt, een ongeluk veroorzaakt of door een burn-out arbeidsongeschikt raakt. Maar hoe voorkomt u dat uw personeel overspannen thuis komt te zitten? Of dat ze u verlaten voor een ander bedrijf? Investeer in uw personeel. Zo zijn zij tevreden maar u ook. Het leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Hieronder 3 concrete tips voor het verduurzamen van uw personeelsbeleid.

1. Investeer in ontwikkeling

Investeer in de ontwikkeling van uw personeel. Dit is belangrijk voor hun loopbaan, motivatie en geluk. Maar ook voor uw bedrijf. Investeren in ontwikkeling kan op verschillende manieren en hoeft niet altijd geld te kosten.

 • Als een medewerker wil groeien naar een hogere functieschaal of andere rol, laat hem dan meelopen met een collega die de rol al vervult. Ze kunnen samen aan projecten werken en van elkaar leren.
 • Doe aan kennisdeling. Heeft er iemand binnen uw bedrijf veel kennis van een bepaald onderwerp? En is een ander goed in presenteren? Vraag deze medewerkers hun kennis of competenties te delen met het hele bedrijf.
 • Laat medewerkers zelf een opleiding kiezen en volgen. Als meerdere collega’s dezelfde interesse of wens voor ontwikkeling hebben, kan dit voordelig uitpakken. Als groep krijgt u vaak korting. Als medewerkers zelf de studiekosten betalen, kunnen ze hun lesgeld en studiemateriaal aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Leg in uw cao afspraken vast met een opleidingsfonds. Deze fondsen zijn opgestart door werkgevers- en werknemersorganisaties. U kunt als bedrijf in uw branche gebruik maken van een fonds om opleidingen mee te financieren. Ga naar de website van uw branche en kijk welke opleidingen (deels) worden vergoed. Zo betaalt de medewerker niet of minder voor de opleiding.
 • Heeft u studenten of onderzoekers in dienst? Dan komt u misschien in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. U krijgt dan een tegemoetkoming van de overheid om de werknemers een praktijk- of werkleerplek aan te bieden. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. Zo moeten de medewerkers vmbo-, mbo-, hbo-studenten, promovendi of toio’s zijn. En moeten ze kunnen aantonen dat ze aan hun opleiding of onderzoek werken in de periode dat ze bij u in dienst zijn.

2. Motiveer en inspireer

Zorg ervoor dat uw personeel gemotiveerd en geïnspireerd is. Zo gaan ze met plezier naar hun werk. Een paar tips:

 • Vier de successen. Dit hoeft niet meteen een hoge bonus te betekenen. Het kan ook een feestje of borrel zijn bij het behalen van bepaalde doelen. Dit bevordert meteen de teamspirit binnen uw bedrijf. Een goede sfeer binnen uw bedrijf is een belangrijke motivator om naar het werk te komen.
 • Communiceer duidelijk wat u verwacht van uw personeel. Luister naar ze en betrek ze bij beslissingen. Vraag hen wat ze leuk en minder leuk vinden aan hun werk. En waar ze goed in zijn en juist meer ontwikkeling in nodig hebben.
 • Maak samen doelen in een ontwikkelplan. Doe het samen met u medewerker zodat u uw betrokkenheid toont en mee kunt denken. Zijn de doelen realistisch en uitdagend? Is de medewerker bijvoorbeeld niet te bescheiden of juist te ambitieus? Hang er een tijdslijn aan en leg de voortgang vast. Beoordeel ook of het salaris nog bij de functie en werkzaamheden van uw medewerker past. U laat uit een passend salaris uw waardering blijken.
 • Kijk of u kunt bijdragen aan een goede werk-privé-balans van uw medewerkers. Bespreek dit met ze. Beoordeel niet alleen of ze hun werk goed doen, maar vraag ook of ze gelukkig zijn. En kijk hoe u hierbij kunt helpen. Laat uw medewerkers bijvoorbeeld af en toe later beginnen, eerder stoppen of thuiswerken.

3. Zorg voor een gezonde werkplek

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam. Zorg dat uw personeel gezond is. Zo zijn ze minder vaak ziek en gelukkiger. Zorgen voor de gezondheid van uw personeel kan op verschillende manieren.

 • Houd u aan de werkplaatsnormen bij het inrichten van een werkplek. Dit is wettelijk verplicht en belangrijk voor het voorkomen van lichamelijke kwalen, zoals rug-, nek- en schouderklachten. U kunt investeren in afstelbare bureaus en bureaustoelen, sta-bureaus of fiets-bureaus.
 • Zorg dat uw personeel genoeg ruimte heeft om het werk te doen. Dit moet officieel 4 m2 per persoon zijn. Zorg ook voor goede verlichting en hygiëne. Alle normen en details vindt u op de website van arboportaal.
 • Denk na over een mogelijkheid tot sporten op het werk. Dit hoeft niet altijd duur te zijn. Het is namelijk niet nodig om direct een fitnessruimte en apparatuur aan te schaffen. U kunt ook zelf groepsactiviteiten organiseren. Regel een trainer die een hele groep begeleidt. Of stimuleer een hardloopgroepje voor vóór het werk, tijdens de lunch of na het werk en schrijf u in voor een hardloopwedstrijd in de buurt.
 • Bied bedrijfsfitness aan als secundaire arbeidsvoorwaarde. De kosten van een fitnessabonnement verrekent u met het brutoloon van uw medewerker. U ruilt dan belast loon (over loon betaalt u belasting) voor een onbelast abonnement (over een fitnessabonnement betaalt u geen belasting). Dit levert belastingvoordeel op. Het percentage voordeel is gelijk aan het loonbelastingpercentage (gemiddeld 40%).
 • Financier fitness met de werkkostenregeling. Binnen de werkkostenregeling kunt u tot 1,2% van het totale brutoloon besteden aan onbelaste vergoedingen. Dit percentage heet de ‘vrije ruimte’. Neem deze kosten in uw administratie op als eindheffingsloon, anders moet u er wel belasting over betalen.

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Besluit u een project op te starten dat bijdraagt aan de duurzaamheid van uw personeel, dan kunt u de subsidie Duurzame Inzetbaarheid ESF 2017-2020 aanvragen. Start een project voor onderzoek, advies of een cultuurverandering binnen uw bedrijf. Projecten worden gesubsidieerd voor 50% tot € 10.000,-. U moet wel aan de voorwaarden voldoen:

 • u heeft tenminste 2 mensen in dienst;
 • het project mag niet langer dan 12 maanden duren;
 • en u moet aan het einde van het project een eindverslag indienen.

Meer informatie

www.abnamro.nl/zakelijk