IMF voorziet lichte groei economie Nederland

De Nederlandse economie zal volgend jaar dankzij het herstel van de wereldeconomie weer licht groeien. Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar met 0,75 procent groeit. De stijging van de werkloosheid blijft volgens de onderzoekers binnen de perken. Zij verwachten een stijging tot ongeveer 6 procent van de beroepsbevolking. Dat is aanzienlijk positiever dan het Centraal Planbureau (CPB), dat uitgaat van een toename tot 8 procent van de beroepsbevolking.

Verwelkoming
Minister Wouter Bos van Financi??n verwelkomt het rapport. Het IMF steunt de aanpak van het kabinet en wijst op de noodzaak de steun aan de financi??le sector zo snel als verantwoord mogelijk af te bouwen. ”Het kabinet deelt deze analyse en inmiddels lijkt in Nederland de weg naar normalisering van de verhoudingen tussen financi??le sector en overheid reeds ingeslagen door de aangekondigde aflossingen van verleende overheidssteun”, aldus Bos in een reactie.

Het IMF raadt ook aan om het stelsel van de oudedagsvoorziening te hervormen. Het kabinet is hier al aan tegemoetgekomen door de verhoging van de AOW-leeftijd“