Iron Man achterna: masker met beter zicht en gehoor

Aan de Royal College of Art hebben studenten een masker gecre??erd dat het menselijk zicht en gehoor op bovennatuurlijke wijze kan versterken. Ze hopen in eerste instantie op toepassingen in de medische wereld, maar ook voor kunstprojecten en bij topsporters zou ‘Eidos’ kunnen worden ingeschakeld.

Momenteel wordt gewerkt aan twee prototypes, ‘Eidos Vision’ en ‘Eidos Audio’, die aan de hand van sensoren zowel zicht als gehoor aanzienlijk versterken. Met ‘Eidos Audio’ krijg je de mogelijkheid bepaalde geluiden te isoleren en lawaai te neutraliseren. Zo kan je in een drukke ruimte toch de focus leggen op “?n specifieke conversatie.

De uitvinding zou niet alleen mensen met aangeboren of door ouderdom gegroeide gehoorproblemen kunnen helpen, maar ook pati??nten met ADHD, die het van nature moeilijk vinden zich te concentreren in een luidruchtige, afleidende omgeving. Eidos biedt de mogelijkheid om te focussen op de conversaties die het belangrijkste zijn. Het zou dus wel eens een alternatief kunnen zijn voor medicatie als Relatine”, klinkt het.

iron10

‘Eidos Vision’ zorgt dan weer voor een kijk op beweging die met het blote oog onmogelijk is. Via een camera worden visuele data naar een computer gestuurd die fascinerende informatie over bewegingspatronen terugstuurt naar de display. Je kan het effect vergelijken met een lange sluitertijd tijdens het fotograferen.

“Door het detecteren en overlappen van beweging kunnen we patronen en sporen zien die anders verborgen blijven”, verklaren de onderzoekers. De technologie zou golfers bijvoorbeeld kostbare informatie kunnen geven over hoe ze hun slag kunnen verbeteren.

iron20

Toekomstmuziek

Het plan is nu de prototypes verder te ontwikkelen tot draadloze applicaties die effectief op de markt kunnen komen. Het team van masterstudenten aan de Royal College of Art wouden met hun ‘Innovation Design Engineering’-project in de eerste plaats de menselijke ervaring verbeteren. “Aan de ene kant willen we de dagelijkse ervaring van de mens verbeteren of zelfs radicaal veranderen.

Aan de andere kant zijn we gefascineerd door technologie en door producten die ons een grotere controle geven over de wereld die ons omgeeft”, klinkt het.

bron: AD.nl

iron30