Koninklijke Visio opent extra steunpunt

Mede dankzij de samenwerking met Het Oogzorgnetwerk is Koninklijke Visio donderdag 13 januari 2011 een steunpunt gestart bij de polikliniek Oogheelkunde van het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft. Als de oogarts een visuele beperking vaststelt en er geen oogheelkundige behandeling meer mogelijk is komt Visio in beeld, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

Jaarlijks krijgen duizenden mensen in Nederland te maken met blijvende slechtziend- of blindheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor wonen, werken, ontspanning, onderwijs, opvoeding en mobiliteit. Thea, een cli??nt van Visio, kan hierover meepraten: “Vijf jaar geleden veranderde mijn leven compleet. Door diabetes verslechterde mijn zicht. De oogarts bracht me in contact met Visio. Visio bood me dagrevalidatie, hulpmiddelentraining, lotgenotencontact en na een verhuizing hulp bij de inrichting van ons nieuwe huis. De eerste stap naar Visio was moeilijk, maar toen die eenmaal genomen was, dacht ik: had ik dit maar eerder geweten”

Volop in het leven blijven staan
Alledaagse dingen zoals, televisiekijken, een brief schrijven of de straat oversteken gaan opeens niet meer vanzelf. Op al deze terreinen biedt Visio ondersteuning, zodat slechtziende en blinde mensen volop in het leven kunnen blijven staan. Door onder meer advies over hulpmiddelen en het geven van praktische (revalidatie)trainingen en cursussen. Visio ondersteunt bij het opnieuw aanleren van vaardigheden. Dat kan gaan over handelingen zoals bijvoorbeeld: koffie zetten, e-mailen, de juiste kleding uitkiezen, schoonmaken, maar ook over mobiliteit, vrijetijdsbesteding of het vinden van een baan. Het expertisecentrum brengt eveneens in kaart wat en hoeveel iemand nog ziet en adviseert onder welke omstandigheden het zicht optimaal is. Denk hierbij aan aangepaste verlichting, inrichting, mobiliteit en eventuele hulpmiddelen in woon ” en werkomgeving.

De cli??nt centraal
Partners op het gebied van oogzorg ontplooien actief activiteiten om de cli??nt nog beter van dienst te zijn. Dit is te realiseren door multidisciplinaire samenwerking, afstemming van protocollen en werkwijzen en het optimaliseren van voorlichting. De oogarts kan deze mensen nu direct doorverwijzen naar het steunpunt Koninklijke Visio in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.

Openingstijden
Vanaf 13 januari is er om de week iedere donderdagmiddag een medewerker van Koninklijke Visio op de polikliniek Oogheelkunde aanwezig om advies en ondersteuning te bieden. Slechtziende of blinde mensen kunnen zich bij de polikliniek Oogheelkunde aanmelden voor een afspraak. Voor vragen kunnen ge??nteresseerden contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde in het Reinier de Graaf ziekenhuis, tel. (015) 2 60 40 90  of met Koninklijke Visio, Tel. (088) 5 85 92 00.