Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens niet opgenomen in Register

Houten, 10 februari 2022 – Vandaag heeft het Zorginstituut Nederland bekend gemaakt dat de Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens niet wordt opgenomen in het Register. Helaas is deze beslissing genomen omdat partijen als Hans Anders en GrandVision (Pearle en EyeWish) de Kwaliteitsstandaard niet willen ondersteunen. De inhoud van de Kwaliteitsstandaard heeft hiermee niets van doen.

De NUVO nam in 2015 het initiatief tot ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens, gevolgd door een standaard voor de contactlensmeting/aanpassing en het optometrisch onderzoek.

Bij de opzet en ondertekening van de Kwaliteitsstandaard waren de volgende partijen primair betrokken: Oogvereniging (cliëntenperspectief), ANVC (contactlensspecialisten), OVN (optometristen), NVvO (orthoptisten), SOESV (mbo-opleidingen), Hogeschool Utrecht (hbo-bachelor opleidingen optometrie en orthoptie), het NOG (oogartsen) en de NUVO. Secundair betrokken partijen zijn het NHG (huisartsen), en ZN (zorgverzekeraars).

Niet akkoord
Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft de aangeboden Kwaliteitsstandaard getoetst aan de criteria van het Toetsingskader. Het ZiN heeft de NUVO verzocht om de Kwaliteitsstandaard voor te leggen aan GrandVision (Pearle, EyeWish), Orangelight (Eyelove), UFON (Hans Anders en Eyes & More) en Ace & Tate. Zij gaan niet akkoord met de Kwaliteitsstandaard. Het ZiN stelt als voorwaarde dat ‘relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van afgezien’. Dit betekent dat de aangeboden Kwaliteitsstandaard niet wordt opgenomen in het Register.

Reactie vanuit de NUVO
Bas de Nes, NUVO-directeur, is teleurgesteld dat de Kwaliteitsstandaard niet volledig wordt ondersteund door de genoemde partijen. “Het is onbegrijpelijk omdat het hier over de kwaliteit van de branche gaat. Het beschrijven van de verschillende modules, de onderlinge samenhang, het wetenschappelijk toetsen van de modules en het toetsen aan de praktijk en opleiding was een behoorlijke klus. We zijn ervan overtuigd dat de Kwaliteitsstandaard iets toevoegt voor de optiek, maar helaas denken niet alle partijen daar zo over. Wij denken dat een Kwaliteitsstandaard juist voor een goed imago voor de hele markt zorgt.”

Ondanks deze afwijzing gaat de NUVO wel verder met de Kwaliteitsstandaard. “Het wordt onderdeel van het keurmerk van de NUVO”, vertelt Bas de Nes. “Aangezien de Kwaliteitsstandaard is ondertekend door alle oogzorgpartijen in Nederland, zullen wij het NUVO Keurmerk ermee versterken. Ook gaan we de Kwaliteitsstandaard gebruiken in onze lobby bij de overheid”.

Tags: