Lancering vuurwerklesbrief & opening KinderOOGcentrum Het Oogziekenhuis Rotterdam

Landelijke vuurwerkbrillencampagne
Iedere jaarwisseling lopen weer veel kinderen en volwassenen aan “?n of beide ogenblijvend oogletsel door vuurwerk op. Afgelopen jaar werden zelfs 21 ogen blind! Vandaag ontvangen 7700 basisscholen een vooraankondiging van de vuurwerklesbrief.

Digitaal lesmateriaal over veilig omgaan met vuurwerk
Per 28 november kunnen alle basisscholen van Nederland op www.vuurwerklesbrief.nl een vuurwerklesbrief downloaden waarmee leerlingen aan de slag kunnen en meer te weten komen over hoe je veilig met  vuurwerk om kunt gaan.

In de lesbrief komen leerlingen via opdrachten en filmpjes van alles te weten over vuurwerk, hoe dit wordt gemaakt, waar het wordt opgeslagen en wat de gevolgen kunnen zijn voor je ogen als je onvoorzichtig met vuurwerk omgaat. Tot slot worden allekinderen opgeroepen om een vuurwerkbril op te zetten: zowel als je vuurwerkafsteekt als wanneer je er alleen maar naar kijkt! Want wist u dat tenminste 50% van de slachtoffers alleen maar naar vuurwerk kijkt?

Doelgroep
De lesbrief is geschikt voor leerlingen vanaf groep 6.

Zien wij elkaar nog in het nieuwe jaar?
De vuurwerklesbrief is een van de onderdelen van de jaarlijkse landelijke Vuurwerkbrillencampagne van Het Oogziekenhuis Rotterdam, de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, Nederlands Oogheelkundig Genootschap, Het Oogzorgnetwerk, Oogfonds, Vuurwerkpreventie en de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Tijdens deze campagne roepen zij iedereen op om de ogen tijdens het afsteken ??n kijken naar vuurwerk te beschermen door het dragen van een vuurwerkbril. Uiteindelijk hopen we een jaarwisseling te krijgen zonder beschadigde ogen!

Lancering lesbrief tijdens opening KinderOOGcentrum
Op woensdag 28 november wordt het nieuwe KinderOOGcentrum van Het Oogziekenhuis door burgemeester Aboutaleb geopend. Tijdens deze opening zal hij om 17.00u de vuurwerklesbrief officieel overhandigen aan 60 kinderen. Vanaf dat moment is de lesbrief kosteloos downloaden via www.vuurwerklesbrief.nl.

VUURWERKBRIL-cover