Marketingrapport Optiekbranche 2016


Van Es Marketing Services – marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder optiekzaken in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het onlangs verschenen Marketingrapport Optiekbranche 2016.

Het Marketingrapport Optiekbranche 2016 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de optiekbranche in Nederland. Het oriëntatie- en inkoopgedrag van optiekzaken is helder in beeld gebracht.

Voor producent, groothandel en branche gerelateerde organisaties is het van essentieel belang om de doelgroep succesvol te kunnen benaderen. Via de juiste media en met de beste verkoopargumenten en bijpassende dienstverlening. Het rapport is de ideale blauwdruk voor het marketingbeleid van toeleveranciers en branche gerelateerde organisaties.

Het onderzoeksrapport telt 60 pagina’s op A4-formaat in kleurendruk en is Nederlandstalig. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten vergeleken met de voorgaande edities van het onderzoek. Tevens bevat het onderzoeksrapport diverse analyses van de database van alle economisch actieve optiekzaken en informatie die middels deskresearch is verzameld.

Hierdoor bent u in staat om in te spelen op de actuele ontwikkelingen in de branche. Vormen opticiens uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader.

Meer informatie over het Marketingrapport Optiekbranche 2016 vindt u op www.marktdata.nl.


Van Es Marketing Services is een gerenommeerd onderzoeksbureau en is gespecialiseerd in brancheonderzoeken op het gebied van inkoopgedrag en marktontwikkelingen.