Meer mensen blind door vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 23 mensen blind geworden door vuurwerk. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar, blijkt maandag uit cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

In twee gevallen raakten kinderogen blind. Acht ogen zijn inmiddels verwijderd. De beroepsvereniging van Nederlandse oogartsen hield voor de vijfde keer het aantal oogletsels bij. De oogartsen pleiten al langer voor een verbod op consumentenvuurwerk en wijzen er nu op dat in vijf jaar tijd 111 ogen blind zijn geworden.

In totaal liepen 264 mensen oogletsel op. Van de gewonden was 41 procent een omstander, in voorgaande jaren lag dat steeds op of boven de vijftig procent. In 101 gevallen was er sprake van blijvend letsel, waarbij het dus in 23 gevallen om blinde ogen gaat.

bron: novum