Meer-opie

Het lijkt erop dat we bijna zover zijn dat we een bijdrage kunnen leveren aan het remmen van myopie. Bij myopiereductie gaat de aandacht vooral uit naar de correctie met contactlenzen, want het grote probleem met brillen is dat kinderen deze niet continu op hebben. Zelfs 10 minuten discontinuatie van de voorgeschreven correctie kan al een destructief effect hebben op de myopie therapie. Orthokeratologie krijgt de meeste aandacht bij myopiereductie. De correctie is continu aanwezig en er onstaat een speciale corneavorm die door dit type correctie wordt gecreëerd. Meer over de vorm van de cornea, en de verandering door orthokeratologie in het stukje ‘shaping up’. Er werd een reductie gevonden van 50% van de axiale ooglengtetoename bij myopen die behandeld werden met orthokeratologie. Theoretisch zou de myopie dus voor de helft te remmen zijn bij kinderen op deze manier. Zie onderstaande link. Wordt vervolgd.
Myopia Physiology, Progression & Control
 
Met dank aan Contactlens Nieuws Nederland, [email protected]