Mensen met een handicap niet vergeten

In 2010 werden grote delen van Pakistan getroffen door verwoestende overstromingen. Light for the World kon, mede dankzij partnerorganisatie CHEF, direct in actie komen voor de getroffenen.

Uit een eerste analyse bleek dat mensen met een handicap nauwelijks toegang hadden tot voorzieningen zoals noodhulp en wederopbouw. Veel hulporganisaties bleken geen beleid te hebben voor het bereiken van deze kwetsbare groep. Dit was aanleiding om een project te starten om de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Het project is inmiddels succesvol afgerond en de uitgebreide evaluatie is beschikbaar voor organisaties die hun beleid op dit gebied willen verbeteren.

Beleid

CHEF heeft trainingen en handboeken geschreven en deze besproken met 45 (hulp-)organisaties. Het merendeel daarvan was oprecht bereid om deze adviezen ter harte te nemen en te vertalen in concreet beleid voor mensen met een handicap.

Modelregio

De regio Nowshera is geselecteerd als “modelregio” voor een inclusieve samenleving. Dit resulteerde onder andere in het wegnemen van fysieke belemmeringen bij overheidsgebouwen, scholen en het ziekenhuis. 126 mensen ontvingen een hulpmiddel, waarmee hun mobiliteit en participatie werden vergroot.

De plaatselijke overheid is enthousiast over de hulp en adviezen van CHEF, maar voorziet een gebrek aan financi??le middelen om alle gewenste aanpassingen in de infrastructuur te realiseren. CHEF erkent dit probleem, maar roept betrokken partijen op om in ieder geval een daad te stellen door “?n publieke ontmoetingsplek zoals een waterpomp, bushalte of markt toegankelijk te maken. Dit vergroot het publieke besef dat mensen met een handicap gewoon onderdeel uitmaken van de samenleving.

Werken aan een inclusieve samenleving is een grote uitdaging voor ontwikkelingslanden. Dit project toont aan dat de wederopbouwfase na een ramp kansen biedt om dit proces te versnellen.

Download hier de volledige projectevaluatie

paki