Nederlandse economie groeit weer

Economen en beursanalisten verwachten dat er in het derde kwartaal een einde is gekomen aan de recessie in de Nederlandse economie. Met de eerste groei na vijf kwartalen van krimp zou de weg naar boven inmiddels voorzichtig weer zijn ingezet. ?? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt vrijdagochtend bekend hoe de Nederlandse economie zich in de periode van juli tot en met september heeft ontwikkeld.Door persbureau Reuters ondervraagde analisten zetten daarbij gemiddeld in op een groei van 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Econoom Charles Kalshoven van ING sluit zich bij die voorspelling aan. ”Uit de cijfers zal blijken dat de recessie voorbij is.”

Herstel
De groei komt deels door het ontluikende herstel in andere landen, waardoor de uitvoer weer wat beter is gaan draaien. Daarnaast teerden bedrijven in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk aanzienlijk minder op hun voorraden in dan in het kwartaal ervoor. ”De voorraden net zo fors afbouwen als in het tweede kwartaal is niet mogelijk”, stelt Kalshoven. De minder grote afname van de voorraden vertaalt zich in een hogere productie en daarmee in een hogere economische groei.

Effecten
ABN Amro-econoom Nico Klene ziet beide positieve effecten ook, maar is iets voorzichtiger over het uiteindelijke resultaat. ”Ik denk dat het groeicijfer vlakbij nul uitkomt, of heel beperkt positief zal zijn.” Volgens Klene zijn vooral de uitgaven van consumenten nog een blok aan het been van de economie. ”Er is kennelijk nog altijd een gebrek aan vertrouwen, want het inkomen van de mensen blijft wel op peil, mits ze hun baan behouden natuurlijk.”

Kalshoven zoekt de oorzaak voor het achterblijven van de consumptie dan ook in de angst voor werkloosheid. ”Die is voor de uitgaven uiteindelijk belangrijker dan de werkloosheid zelf. Die treft uiteindelijk een beperkte groep mensen, terwijl de angst voor ontslag heel breed kan leven. Dat zorgt ervoor dat veel mensen het gevoel hebben dat ze een grotere financi??le buffer nodig hebben.”

Werkloosheid
Dat de werkloosheid vooralsnog niet hard gestegen is, komt volgens de ING-econoom omdat mensen zich aanpassen. Ze stellen de gang naar de arbeidsmarkt uit, bijvoorbeeld door langer te studeren. Uiteindelijk zal de werkloosheid echter zeker toenemen. ”Dat kan niet anders, we hebben 5,5 procent aan productie verloren, dat kost ook een paar procent werkgelegenheid. Het zou me niet verbazen als we in het eerste kwartaal van volgend jaar door de grens van 500.000 werklozen gaan.” Bij de laatste meting, over de periode juli tot en met september, telde het CBS 394.000 werklozen in Nederland.

Beide economen verwachten dat de economische groei de komende kwartalen aanhoudt. ”Maar de groei zal in de eerste helft van volgend jaar lager zijn dan in de laatste helft van dit jaar, omdat het voorraadeffect afneemt”, voorspelt Kalshoven. ”De consumptie en investeringen moeten het stokje overnemen, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in de tweede helft van het jaar.”

bron: ANP “”