Nieuwe ontwikkelingen behandeling Ménierè

De draaiduizeligheid en evenwichtsklachten die samengaan met de ziekte van ménière, hebben een flinke invloed op de kwaliteit van leven en kunnen ook angstig maken. ook doen zich vaak nekklachten voor omdat patiënten hun hoofd zo stil mogelijk proberen te houden om duizeligheid te voorkomen.

Tekst: René van der Wilk

Naar schatting hebben in Nederland tussen de 10 en 15 duizend mensen de ziekte van Ménière. De ziekte ontstaat over het algemeen tussen het 40e en 60e levensjaar, maar ook jongeren en ouderen kunnen er mee te maken krijgen.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk om de draaiduizeligheid te verminderen. Het inspuiten van medicatie en opereren zijn twee behandelmogelijkheden, maar er is nog een andere mogelijkheid: de Utermöhlen-prismabril.

De toepassing ervan kan mogelijk net zo effectief zijn en het is een eenvoudige, risicoloze, niet invasieve en niet medicamenteuze behandeling. Pleitbezorgers vinden dat deze prismabril bij voorkeur als eerste dient te worden ingezet.

Niet alleen de draaiduizeligheidsklachten kunnen ermee worden verminderd, maar ook verbetert vaak het evenwicht en nemen nek- en hoofdpijnklachten af. En dit heeft natuurlijk weer een positieve invloed op de kwaliteit van leven.

Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen: er wordt onderzoek gedaan naar een vestibulair implantaat en daarnaast is er een nieuwe operatietechniek (endolymfatic duct blockage), die zeer succesvol lijkt te zijn.

Lees het hele artikel verder hier (PDF, 3 pagina’s)