Nieuwste silicone hydrogels comfortabeler onder ongunstige omstandigheden

“Uit de onlangs gepubliceerde resultaten van een klinisch onderzoek dat is uitgevoerd onder dragers van contactlenzen blijkt dat daily wear contactlenzen van silicone hydrogelmateriaal onder de meeste omstandigheden aanzienlijk meer draagcomfort kunnen bieden dan gewone hydrogellenzen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de nieuwste, tweede generatie silicone hydrogellenzen die zijn gemaakt van senofilcon A en galyfilcon A voor een aanzienlijke vermindering kunnen zorgen van de frequentie waarmee veel gerapporteerde oculaire oppervlaktesymptomen voorkomen. Daarbij gaat het vooral om symptomen als droge ogen en comfort klachten die optreden onder ongunstige omstandigheden en bij activiteiten waarbij hoge visuele eisen worden gesteld, zoals reizen per vliegtuig, autorijden in het donker, werken achter een computer, lezen, en zich bevinden in een auto of gebouw met airconditioning of verwarming. De resultaten zijn gepubliceerd in de apriluitgave van Optometry and Vision Science, het veel gelezen blad dat wordt uitgegeven door de American Academy of Optometry. Bijna 500 dragers van contactlenzen tussen de 18 en 40 jaar oud namen deel aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd in 48 klinieken verspreid over de hele VS. Op basis van de subjectieve antwoorden van de deelnemers waren de onderzoekers in staat te bepalen met welke frequentie contactlenzen werden gedragen in 12 uitdagende omgevingen en welke mate van comfort daarbij werd ervaren. Tijdens de eerste onderzoeksronde droegen de deelnemers hydrogellenzen en in de tweede ronde contactlenzen van silicone hydrogelmateriaal. Meer dan 80 procent van de deelnemers gaf aan “altijd” of “vaak” contactlenzen te dragen bij alledaagse activiteiten; bij lezen, in een auto met airconditioning of verwarming, bij het werken achter een computer en bij rijden in het donker. Minder dan 40 procent van de deelnemers gaf aan “altijd” of “vaak” contactlenzen te dragen in een vliegtuig, op grote hoogtes, tijdens het slapen of wanneer hij of zij een dutje doet. Alle dragers van contactlenzen gaven aan dat stoffige, vervuilde of rokerige omgevingen de minst comfortabele situaties zijn voor het dragen van lenzen. Echter, nadat hun bestaande lenzen waren vervangen door lenzen van silicone hydrogelmateriaal meldden veel deelnemers aan het onderzoek dat veel omgevingen, met name waarin gewone hydrogellenzen het minst comfortabel waren, niet langer zo’n grote uitdaging vormden. “Dragers van contactlenzen krijgen vaak te maken met een gevoel van ongemak dat wordt opgeroepen door de omgeving waarin zij zich bevinden, omdat ze hun lenzen ook moeten dragen tijdens het werk, tijdens reizen of in andere situaties,” legt medeauteur van het onderzoek Robin Chalmers, O.D., F.A.A.O. uit. Robin is een onafhankelijk klinisch onderzoeker die zich heeft gespecialiseerd in de epidemiologie van de contactlens. “Wanneer hier niets aan gedaan wordt, kunnen deze prikkelende omstandigheden een negatieve invloed hebben op hun vermogen om op comfortabele wijze de hele dag door contactlenzen te dragen. Tijdens dit onderzoek meldden de contactlensdragers na voorzien te zijn van de nieuwere types lenzen van silicone hydrogelmateriaal een aanzienlijke verbetering van het draagcomfort in de meeste omgevingen.”

Over het onderzoek
Het doel van het onderzoek was het meten van het deel dragers van daily wear hydrogelcontactlenzen die lenzen dragen in uitdagende omgevingen en tijdens visueel veeleisende taken, en het evalueren van het draagcomfort onder die omstandigheden. Een tweede doelstelling was bepalen of het dragen van de nieuwere types lenzen van silicone hydrogelmateriaal al dan niet meer comfort betekent voor de deelnemers die in deze situaties lenzen dragen.De basisgegevens zijn verzameld bij 496 dragers van zachte hydrogellenzen; deze gegevens hadden betrekking op de frequentie van het gebruik van contactlenzen en het bijbehorende comfort dat wordt ervaren onder uitdagende omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot, reizen per vliegtuig, autorijden in het donker, werken achter een computer, lezen, en blootstelling aan airconditioning of verwarming in een auto of gebouw.
De deelnemers kregen daarna willekeurig een van drie types daily wear lenzen van silicone hydrogelmateriaal –senofilcon A (ACUVUE® OASYSTM contactlenzen met HYDRACLEAR TM Plus, n=228), galyfilcon A (ACUVUE® ADVANCE TM contactlenzen met HYDRACLEAR TM, n=132) of lotrafilcon B (AIROPTIXTM, n=136). De deelnemers wisten tijdens deze tweede onderzoeksronde niet welk nieuw type lens ze droegen. Nadat de deelnemers twee weken lang de lenzen van silicone hydrogelmateriaal hadden gedragen, werden hun nieuwe antwoorden op de comfortvragen vergeleken met die van deelnemers die “altijd” of “vaak” lenzen droegen onder de betreffende omstandigheden. Onder de bezoeken in het kader van het onderzoek vielen ook routinematige, klinische onderzoeken.
Deelnemers die senofilcon A (ACUVUE® OASYSTM) en galyfilcon A (ACUVUE® ADVANCE TM ) droegen rapporteerden voor de meeste situaties een verbetering van het comfort. Deelnemers die lotrafilcon B (AIROPTIXTM) droegen rapporteerden minder symptomen onder veel omstandigheden, maar rapporteerden geen verbetering van betekenis onder de omstandigheden die als het meest uitdagend werden ervaren: rijden in het donker, werken achter een computer en zich bevinden in een auto met verwarming of airconditioning.
“Droge ogen en een gevoel van ongemak bij het dragen van lenzen worden het meest genoemd als reden waarom mensen stoppen met het dragen van contactlenzen,” zegt Dr. Chalmers. “De ervaringen met lenzen die zijn gemaakt van silicone hydrogelmateriaal in dit onderzoek laten duidelijk zien waarom deze lenzen binnenkort de standaard zullen zijn voor dragers van zachte lenzen.”
Het onderzoek werd gesponsord door Vision Care®, Divisie van Johnson & Johnson Vision Care. Dr. Chalmers is een zelfstandig consultant die regelmatig wordt ingehuurd door Vision Care, CIBA Vision en andere bedrijven die zich bezighouden met optometrie.
ACUVUE®, ACUVUE® ADVANCE, ACUVUE® OASYS en HYDRACLEAR zijn handelsmerken van Johnson &  Johnson Vision Care, Inc. AIROPTIXTM is een geregistreerd handelsmerk van Ciba Vision.”