Ondernemers rooskleuriger over toekomst

Na vier kwartalen van pessimisme zien de ondernemers de toekomst weer wat rooskleuriger in. Ze verwachten een stijging van de omzet, hogere productie en afzet en meer nieuwe opdrachten in een zich stabiliserende arbeidsmarkt. Dat meldt de Kamer van Koophandel Nederland op basis van de driemaandelijkse conjuctuurenqu??te onder 12.000 ondernemers.

De ondernemers beantwoordden vragen over de gang van zaken in het derde kwartaal en over hun verwachtingen voor het vierde kwartaal. De ondernemers zijn voor het eerst dit jaar een stuk positiever gestemd over de ontwikkeling van de Nederlandse economie.
In het derde kwartaal daalde de index voor het ondernemersvertrouwen nog naar -23, maar in het vierde kwartaal blijkt dat te zijn verbeterd naar -9.

Ict-sector
Met name in de industrie, in het vervoer en in de ict-sector zijn de verwachtingen over de productie positief. Ook de verwachtingen voor de export, de motor van de Nederlandse economie, zijn voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis positief. Toch verwacht het bedrijfsleven per saldo nog een krimp in het personeelsbestand, maar die is wel kleiner dan verwacht in voorgaande kwartalen.

Brabant
In Brabant, Midden-Nederland en centraal Gelderland verbetert het ondernemersvertrouwen het meest ten opzichte van het vorige kwartaal. Het herstel blijft achter in Limburg, Zuidwest-Nederland en Oost-Nederland. Ondernemers zeggen dat ze ten opzichte van begin dit jaar minder makkelijk krediet kunnen krijgen van banken. Ook hebben ze meer moeite om het debiteurenrisico te verzekeren.
??”