Optiekopleiding Deltion College start instroom januari ’13

Bij het Deltion College in Zwolle hebben zich veel studenten aangemeld voor de opleiding tot Opticien (-Manager).

Een aantal daarvan konden helaas niet meer starten in september 2012 omdat klassen de maximale grens hebben bereikt van 26 studenten.  Om die reden is er besloten om op 30 januari 2013 met een nieuwe reguliere (4-jarige) instroom te starten.

Door halverwege het schooljaar nieuwe studenten in te laten stromen wordt een wens vervult van zowel het Deltion College als de optiekbranche.

Inmiddels hebben zich al 16 studenten aangemeld. Er kunnen 26 studenten worden geplaatst. Omdat het grootste deel van de opleiding op de werkplek plaatsvindt wordt voorrang gegeven aan studenten die een werkplek hebben van min. 22 uur per week.

Inschrijven kan door een aanmeldingsformulier aan te vragen via www.deltion.nl. Voor meer informatie kan men zich wenden tot het SSC (Studenten Succes Centrum) of 038-850 3000.

deltion2