Optitrade op koers

Eind 2016 kondigden we met een artikel in Eyeline de start van het Optitrade Logistiek Centrum, OLC BV, aan als ‘game changer in de optiekbranche’.

Een krachtenbundeling tussen Optitrade Retailgroep en Friederichs. In 2017 trad Essilor International toe en nu, ruim vier jaar later, zijn de Essilor aandelen weer door Optitrade Retailgroep teruggekocht, ook die in OLC. Optitrade is hierin nu meerderheidsaandeelhouder, Olaf Schuurmans heeft de operationele leiding als business unit manager en Friederichs blijft beschikbaar als adviesorgaan. Pim Föster heeft vanaf heden de dagelijkse leiding over Optitrade Retailgroep en Jan Weber blijft zich overkoepelend bezighouden met strategie en implementatie vanuit Optitrade Holding. Een interview met Jan Weber en Olaf Schuurmans: