Rabobank: ‘Bedrijven zien opgaande lijn in 2010, behalve in bouw’

De meeste sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven hervinden in 2010 een opgaande lijn in de omzetwaarde, zo blijkt uit de sectorprognoses van Rabobank Cijfers & Trends. ‘Veel bedrijven hebben de opgaande lijn in het vizier, al wordt het volgend jaar nog een zware klim omhoog’, aldus Rabobank-sectormanager Paula Oud.

De Nederlandse economie ondervindt al ruim een jaar de gevolgen van de financi??le crisis. ‘Gelukkig zijn er signalen dat het ergste mogelijk achter de rug is, maar er komen nog moeilijke perioden aan’, verwacht Paula Oud. De internationale handel zorgt voor enig houvast, maar zonder veel stevigheid. De binnenlandse dynamiek blijft in 2010 tegenzitten. De investeringsbereidheid is laag en de consumptie staat onder druk door de stijgende werkloosheid. Na een forse krimp zal het herstel in 2010 daarom mager zijn (+0,25% BBP-groei).

Opgaande lijn in vizier in 2010
‘Positief is wel dat er voor de meeste sectoren in de economie weer zicht is op een stijgende lijn, hoe kwetsbaar ook,’ meent Oud. ‘Sectoren die in 2009 hard zijn geraakt door teruggevallen wereldhandel (industrie, groothandel, transport) herstellen in 2010 het eerst doordat ook de wereldhandel in 2010 weer licht aantrekt.’ De binnenlandse dynamiek zorgt er voor dat ‘consumentafhankelijke’ sectoren het in 2010 nog lastig krijgen. Dit betreft detailhandel non-food en horeca & recreatie.

Industrie: de export zal in 2010 licht aantrekken, maar de investeringsbereidheid van bedrijven is nog laag. De lage bezettingsgraad in veel bedrijven geeft weinig aanleiding tot capaciteitsuitbreiding. Vooral fabrikanten van kapitaalgoederen (machines, transportmiddelen e.d.) en toeleveranciers worden hierdoor geraakt. Ook producenten van consumptiegoederen kampen met een zwakke vraag. Essentieel is dan ook dat de bedrijven in de industrie hun innovatie-inspanning op peil houden.

Bouw: veel bedrijven zien hun orderportefeuilles opdrogen. De nieuwbouw van woningen valt terug naar circa 60.000 woningen in 2010 (2008: 79.000 woningen). De verwachting is dat de utiliteitsnieuwbouw in 2009 met 8% daalt en nog eens met circa 20% in 2010.

Transport: Door de wereldwijde afname in de vraag naar producten, wordt de sector in 2009 getroffen door een volumedaling van ruim 10%. Het wegvervoer wordt minder hard geraakt dan de binnenvaart. In de binnenvaart valt de zwakke vraag naar vervoer samen met de uitloop van een investeringsgolf. De gevolgen in het tankvervoer vallen nog mee. In de drogeladingvaart zal echter nog verschillende jaren sprake zijn van overcapaciteit.

Groothandel: het geleidelijk herstel van de wereldhandel heeft direct een positieve invloed op de omzetontwikkeling in de groothandel. Een significant deel van de activiteiten van de Nederlandse groothandelsbedrijven bestaat immers uit im- en export van goederen. Deze handel neemt in 2010 weer toe; een eerste herstel van de dramatische terugval in 2009.

Detailhandel food en non-food: omdat consumenten momenteel liever sparen dan uitgeven, dalen de consumptieve bestedingen in 2009 met 2??%. Vooral de non-foodbranches in duurzame goederen, zoals auto’s, woninginrichting en elektronica, krijgen dit jaar rake klappen. De detailhandel food is de enige die in 2009 nog een omzetplus laat zien, omdat mensen blijven eten en de prijzen stijgen. Door meer werkloosheid krimpen de consumptieve bestedingen ook in 2010.

Horeca & recreatie: deze ondervindt hinder van de achterblijvende bestedingen van consumenten en zakelijke markt. Restaurants merken dat zakelijke lunches/diners afnemen en dat particulieren goedkoper uit eten gaan. Ook de recreatiesector wordt geraakt door de financi??le crisis. Mensen gaan minder vaak en goedkoper op vakantie, maar de keuze valt wel vaker op Nederland. Waar de omzet in 2009 nog krap 5% daalt, verwacht Rabobank voor 2010 nog maar een omzetkrimp van ??%.

Dienstverlening: de dienstverlening kent grote verschillen tussen en binnen branches. Zo hebben makelaars en notarissen het nu zwaar, maar spinnen incassobureaus en deurwaarders garen bij de economische crisis. Binnen de advocatuur doen advocaten in arbeids- of ondernemingsrecht het goed, terwijl collega-advocaten gericht op fusies en overnames het moeilijk hebben.

Voor meer informatie:
Download de Rabobank Cijfers&Trends sectorprognoses via: www.rabobank.com/perscentrum