Reactie OVN op ‘Nationale Rapportage Oogzorg 2018’

De bevindingen in de rapportage ‘Nationale Rapportage Oogzorg 2018’ van Specsavers en het Oogfonds komt de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) bekend voor, en zij zien een belangrijke rol voor de optometrist om laagdrempelig in een vroeg stadium oogaandoeningen te herkennen. De OVN uit haar zorgen voor het actief adviseren van preventief oogonderzoek bij gezonde mensen zonder risicofactoren omdat zij belang hecht aan zinnige en zuinige zorg. De OVN pleit voor geïndiceerde preventieve onderzoeken, zoals bij mensen waarbij glaucoom in de familie voorkomt of bij klachten zoals hieronder beschreven. Onderzoek heeft aangetoond dat preventief onderzoek onnodig de kosten van zorg verhoogt. Het scheiden van commercie en zorg wordt ons inziens onder druk gezet door gezonde mensen zonder risicofactoren te gaan onderzoeken met een preventief onderzoek, het doel is mogelijk dat door bijvangst een bril verkocht kan worden. Dat is niet waar wij als beroepsgroep voor staan.

Door de inzet van optometristen kan de druk op de medisch specialistische zorg verminderd worden bij niet-acute oogklachten. Echter, de OVN benadrukt dat deze zorg moet voldoen aan de huidige kwaliteitsnormeringen, zoals opgesteld is in het Kwaliteitsregister Paramedici. Vanuit het belang van de consument wordt er aan het huidige beleid gewerkt zodat er meer transparantie ontstaat en elke cliënt of verwijzer weet welke zorg er van een optometrist verwacht mag worden. In samenspraak met de huisartsen en oogartsen wordt er onderzocht waar de cliënt het beste met welke klacht geholpen kan worden en waar de zorg aan moet voldoen. Momenteel worden vrijwel alle cliënten met oogklachten naar de oogarts verwezen, terwijl zo’n 35% van hen door een optometrist onderzocht kan worden.

Wanneer naar een optometrist?

– Wazig of dubbel zien
– Vermoeide, jeukende of geïrriteerde ogen
– Last van de ogen bij lezen of beeldschermwerk
– Hoofdpijn
– Moeite met scherpstellen
– Pijn in of rond de ogen
– Lichtflitsen
– Vlekjes of draadjes die voor het beeld drijven
– Last van licht
– Last van slecht zicht in het donker
– Rechte lijnen lijken krom of vervormd
– U heeft geen klachten, maar u heeft familieleden met glaucoom
– U heeft geen klachten, maar u heeft diabetes mellitus

Meer informatie

www.optometrie.nl

Tags: