The Kids are All Right

In een nieuwe studie is gebleken dat kinderen tussen 8 en 15 jaar oud die zachte contactlenzen dragen aanzienlijk minder inflammatie van de cornea en mindervaak infiltraten vertonen dan adolescenten en jonge volwassenen die contactlenzen dragen. De auteurs van het onderzoek hebben ook een andere belangrijke conclusie getrokken: zachte contactlenzen kunnen een veilige methode zijn om de progressie van myopie bij kinderen en tieners te behandelen.

De resultaten zijn afkomstig uit een multicentrische retrospectieve studie met meer dan 3.500 jonge contactlensdragers, de grootste observationele studie die ooit is uitgevoerd naar inflammatie en infiltratie van de cornea bij kinderen en tieners die zachte contactlenzen dragen. De studie, met de titel Contact Lens Assessment in Youth (CLAY), werd gefinancierd met een onvoorwaardelijke subsidie van CIBA VISION en, na peer-review, onlangs gepubliceerd in Investigative Ophthalmology & Vision Science.

“Deze resultaten zijn heel interessant voor alle contactlensspecialisten”, verklaarde dr. Inma P??rez-G??mez, Hoofd Professional Affairs, Vision Care, EURMEA. “Uit deze trial is duidelijk gebleken dat contactlenzen ook voor jonge kinderen een veilige optie zijn. Dat zal een geruststelling zijn voor veel contactlensspecialisten die misschien wat terughoudend zijn geweest bij het aanbieden van contactlenzen aan hun jonge klanten. De resultaten zijn afkomstig van een zeer groot aantal gegevens, die wijzen op de sociale en emotionele voordelen die gepaard gaan met contactlenzen en de mogelijkheden die ze bieden voor het bestrijden van progressie bij myopie.

De onderzoekers van de CLAY studie hebben de klinische gegevens van 14.327 bezoeken van de 3.549 kinderen bestudeerd over een gemiddelde periode van 20,3 maanden. Alle voorvallen van microbi??le keratitis, symptomatische infiltratie van de cornea en iritis werden genoteerd. De leeftijdsgroepen werden onderverdeeld in 8 tot 12, 13 tot 17, 18 tot 25 en 26 tot 33 jaar (+8,00 D tot -12,00 D, met het merendeel jonger dan 18 jaar oud). De incidenten werden geclassificeerd overeenkomstig het Cornea & Contact Lens Research Unit Classification System.

De resultaten zijn gebaseerd op de analyse van 187 voorvallen bij 159 pati??nten. De onderzoekers concludeerden dat hoewel leeftijd een significante risicofactor bleek met het hoogste risico tussen de leeftijd van 15 tot 25 jaar (p < 0,008), de kinderen van 8 tot 15 een lager risico liepen. De auteurs noemen een gebrek aan ouderlijk toezicht of een beperkter vermogen om contactlenzen en lensvloeistoffen aan te schaffen als mogelijke verklaringen voor de resultaten in de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar.

Optometrist Vincent Molkenboer die in zijn praktijk, “Struijk Optiek” in Papendrecht, reeds heel wat kinderen van contactlenzen heeft voorzien, zei over dit aspect van de studie: “De resultaten geven aan hoe succesvol jongere kinderen met contactlenzen kunnen zijn. Voor oudere tieners is educatie heel belangrijk en dat er toezicht is op de hygi??ne en tijdigevervanging van de lenzen. CIBA VISION heeft uitstekend communicatie materiaal ontwikkeld, speciaal gericht op tieners. Dat materiaal is bijzonder waardevol in onze dagelijkse praktijk. Ik ben voorstander van contactlenzen voor kinderen en daarom ben ik zeer blij met de resultaten van dit onderzoek.”

 

Referenties
1. Chalmers RL, Wagner H, Mitchell GL, et al. Age and Other Risk Factors for Corneal Infiltrative and Inflammatory Events in Young Soft Contact Lens Wearers from the Contact Lens Assessment in Youth (CLAY) Study. Invest Ophthal Vis Sci. 2011;52(10):7018