Tipje van de sluier m.b.t. Certificering door Inzicht

Eyeline ontving van Inzicht de volgende informatie over de certificering:

Om meer duidelijkheid te geven wat de certificering precies is, hier een uitleg waarbij Inzicht hoopt ieders vragen te hebben beantwoord. Nog steeds nieuwsgierig en wil je graag nog meer weten? Vul dan hier het contactformulier in.

Met certificering spreek je met elkaar af wat de minimale kwaliteitseisen moeten zijn om de consument kwalitatief goede oogzorg (en bijbehorende producten) te kunnen bieden. En daarbij de lat in de komende jaren wat hoger te gaan leggen dan van de gemiddelde concurrent. Waarbij het praktisch en haalbaar moet blijven voor ondernemer en werknemer. Als de gehele groep aan de minimale kwaliteitsnorm voldoet kun je naar consumenten toe communiceren dat je voor een bepaalde kwaliteit staat of bijvoorbeeld contracten sluiten met zorgverzekeraars, etc. Ook word je aantrekkelijker voor medewerkers die liever bij een kwalitatief goede optiekwinkel willen werken!

Certificeren is eigenlijk een mentaliteit die binnen een optiekwinkel moet heersen. Alle facetten van oogmeting, advies tot glazen slijpen, etc. moeten elke keer een minimale kwaliteit hebben. Daarvoor heb je goede opgeleide en getrainde medewerkers nodig, protocollen en apparatuur die aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Klinkt simpel, maar dat is het niet altijd, het is niet alleen binnen de optiekwinkel afspraken met elkaar maken, maar ook consequent toepassen en ook nog eens controleren. Dat is niet altijd makkelijk, maar daar is zeker in het begin ondersteuning bij mogelijk. En als het werkt, dan functioneert het team beter, is er een betere cultuur en uiteindelijk meer rendement voor iedereen.

Kort samengevat controleer je o.a. de volgende aspecten:

1. Opleidingsniveau medewerkers (diploma)

Wat zijn handelingen die bijv. een gediplomeerde opticien in een winkel uitvoert (voorbehouden handelingen)? Een oogmeting mag uiteraard, maar vormstabiele lenzen aanmeten mag een opticien volgens zijn wettelijk vastgelegde opleidingsniveau niet. Er is veel aandacht voor het personeel bij de certificering, zij moeten immers het verschil (gaan) maken. Permanente educatie is belangrijk en geldt voor iedereen, vinden wij, die bij een betere optiekwinkel wil werken. Etc.

2. Protocollen
Zijn er protocollen voor kwaliteitsbewaking? Wordt een af te leveren bril bijv. door meerdere medewerkers gecontroleerd? Zijn er protocollen voor oogzorg, garantie of klachten? Maar ook hoe de registratie van klanten is geregeld? Wordt bij een oogmeting bijvoorbeeld geregistreerd welke medewerker de meting heeft verricht? Gebeurt echt niet overal, wat dan als er iets is mis gegaan? Etc.

3. Apparatuur
Wordt er geregeld onderhoud gepleegd, ijken en kalibreren op gezette tijden en wordt dat ook geregistreerd? Etc.

4. Winkel
Verder wordt een rapport van de winkel gemaakt. Veiligheid (bijv. opslag en gebruik gevaarlijke vloeistoffen), toegankelijkheid, hygi??ne, houdbaarheidsdatum contactlensvloeistoffen, etc. Ook wordt een steekproef gedaan bij de brillen die klaar liggen om afgeleverd te worden aan de klant. Etc.

5. Audit

Jaarlijks wordt de winkel bezocht en gecontroleerd door een onafhankelijk gekwalificeerde auditor.

Kortom heel veel punten die geen verrassing kunnen zijn. Maar door een onafhankelijke persoon nog eens kritisch wordt bekeken. Veel winkels zullen aan de norm voldoen. Dat is fijn om te weten voor jezelf en de medewerkers. Maar belangrijker zijn de verbeterpunten die worden aangedragen. Verbeterpunten voor de ondernemer en medewerkers om aan te gaan werken om zodoende de kwaliteit nog beter te maken. Dat is een gezamenlijk belang en wordt door het team altijd met vol enthousiasme opgepakt.

Een spiegel voorgehouden krijgen is helemaal niet erg, maar juist erg goed en motiverend!