Trinitie/KIND HOREN steunt Serious Request

Het kan niemand zijn ontgaan dat afgelopen weekend drie dj”s van 3FM zich hebben laten opsluiten in het Glazen Huis in Leiden, om in het kader van Serious Request een week lang, zonder te eten, dag en nacht muziek te draaien en geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Het thema van dit jaar is “This one”s for mama”. Moeders die door een oorlog alles zijn kwijtgeraakt, krijgen hierdoor een kans weer een leven voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen.

Om dit goede doel te steunen, heeft trinitie/KIND HOREN een actie op touw gezet. Van ieder hoortoestel dat deze week bij trinitie wordt ingekocht, gaat vijftig euro naar Serious Request. Dit gebeurt via een persoonlijke storting namens de klant die het hoortoestel bestelt. Het bewijs van storting wordt door trinitie na de actie bij de betreffende klant ingeleverd.

Een prachtig initiatief!

www.trinitie.nl, http://seriousrequest.3fm.nl/