UCO lanceert lens voor myopie management

Bijziendheid komt steeds vaker, extremer en op steeds jongere leeftijd voor. Meer dan de helft van de Europese jongeren heeft tegenwoordig een vorm van myopie. De oorzaak hiervan laat zich vinden in het veelvuldig gebruik van tablets en smartphones in combinatie met te weinig buitenactiviteiten. Het is dus zaak om waar mogelijk de ontwikkeling van myopie bij kinderen af te remmen; om een vorm van myopie management bij kinderen toe te passen. Een beproefd middel daarin is het bewust creëren van een zekere perifere defocus. 

De Ortho-K M&M-nachtlenzen zijn speciaal voor deze vorm van myopie management ontwikkeld. De, voor het myopie management benodigde, perifere defocus wordt bewerkstelligd door middel van een nauwkeurig bepaalde optische zone. Net als de gewone Ortho-K lens wordt de Ortho-K M&M contactlens ‘s nachts gedragen om tijdens de nachtrust de gewenste corneale aanpassing te bewerkstellingen. Afhankelijk van de ingestelde correctie duurt het 10 tot 14 dagen voordat de myopie naar behoren is gecorrigeerd. Hierna ervaart de jeugdige gebruiker overdag, dus als de lens niet wordt gedragen, de juiste myopie-progressie-remmende perifere defocus.

Alle voordelen van de vertrouwde Ortho-K 

De Ortho-K M&M-nachtlens biedt uiteraard dezelfde voordelen als de standaard Ortho-K nachtlens. De lens laat zich behandelen als een gewone contactlens, geeft geen extra complicaties en hoeft alleen ’s nachts te worden gedragen. Overdag, tijdens sport en spel, heeft de gebruiker zonder lenzen een uitstekende visus. Het is dan ook geen wonder dat Ortho-K-gebruikers meestal bijzonder tevreden zijn over deze lens.

Meer informatie

www.ucocontactlenzen.nl

Tags: