Verbod van verkoop contactlenzen via internet niet toegestaan

EU-lidstaten mogen de internetverkoop van contactlenzen niet verbieden. De gezondheid van consumenten moet met minder restrictieve maatregelen worden beschermd. Dit is op te maken uit het arrest ‘Ker-Optika’.

 

Volgens de Hongaarse wetgeving moeten contactlenzen in de handel worden gebracht in een speciaalzaak met een oppervlakte van minimaal 18 m² of een van het atelier gescheiden ruimte. Bovendien moet voor de verkoop van deze producten een op het gebied van contactlenzen gekwalificeerd optometrist of oogarts worden ingeschakeld. De Hongaarse onderneming Ker-Optika verkoopt contactlenzen via haar website. De Hongaarse gezondheidsdienst heeft haar dit verboden op grond dat deze producten in Hongarije niet via internet mogen worden verkocht.

 

Ker-Optika stelde tegen dit verbod beroep in bij Baranya Megyei Bíróság (arrondissementsrechtbank te Baranya, Hongarije), die het Hof vroeg of het Unierecht zich verzet tegen de Hongaarse regeling die de verkoop van contactlenzen uitsluitend in speciaalzaken voor medische hulpmiddelen toestaat en dus internetverkoop ervan verbiedt.

 

In het arrest stelde het Hof vast dat het door de Hongaarse wetgeving opgelegde verbod van internetverkoop van contactlenzen van toepassing is op contactlenzen uit andere lidstaten die via postorderverkoop worden verkocht en aan consumenten in Hongarije aan huis worden geleverd. Het Hof merkt op dat dit verbod de marktdeelnemers uit andere lidstaten een bijzonder doeltreffende modaliteit voor de verkoop van deze producten ontzegt en de toegang van deze marktdeelnemers tot de Hongaarse markt dus aanzienlijk hindert. Deze regeling belemmert dus het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie.

 

Wel zegt het Hof dat een lidstaat kan eisen dat de contactlenzen worden afgeleverd door geschoold personeel dat de klant kan inlichten over het correcte gebruik en onderhoud van deze producten alsook over de gevaren van het dragen van contactlenzen. Alleen bij de eerste levering van contactlenzen zijn deze diensten vereist. Bij latere leveringen hoeft de klant de verkoper alleen mee te delen welk soort lenzen hij bij de eerste levering heeft gekregen en of een optometrist of oogarts eventueel heeft vastgesteld dat zijn gezichtsvermogen is gewijzigd.

 

Interactieve gegevens op de website van de leverancier of van een geschoold opticien, die hij voor de verstrekking van deze inlichtingen op afstand heeft ontworpen, kunnen de voor langdurig gebruik van de contactlenzen nodige extra inlichtingen en advies aan de klant verstrekken.

 

Regelgevende modellen die de veiligheid van de consument waarborgen, zonder inbreuk te maken op het vrije verkeer van goederen, bestaan al in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Daar is vereist dat het voorschrijven van contactlenzen, voorafgaand aan de levering aan de consument, wordt gecontroleerd door een professional.