Vrij veilig

Het meldpunt Contactlens Complicaties begint zijn vruchten af te werpen. In het eerste jaar zijn 57 meldingen binnengekomen. Op basis daarvan wordt geschat dat er jaarlijks ongeveer 300 ernstige complicaties optreden bij het dragen van contactlenzen in Nederland. Het merendeel van de complicaties is een corneale infectie (70%). Deze werd zonder uitzondering veroorzaakt door Pseudomonas. De complicaties komen vooral voor bij zachte contactlenzen (92%), 8% vond plaats bij vormstabiele lenzen. Tien procent van de contactlenzen waarbij zich complicaties voordeden, werden aangeschaft via branchevreemde kanalen. In 10% van de gevallen leidde de complicatie tot een hoornvliestransplantatie. Hoewel dit serieuze cijfers zijn, blijkt de infectiekans bij contactlenzen in Nederland niet hoog te liggen. Uitgaande van 1.6 miljoen contactlensdragers en de huidige schatting, is de kans op een infectie bij zachte lensdragers 1.2 op de 10.000. Internationaal wordt dat meestal ingeschat als 5 op de 10.000. Uiteraard zijn de cijfers uit Nederland slechts een schatting, maar lijken contactlenzen toch vrij veilig te zijn. De kans op een infectie is in ieder geval kleiner dan de kans om zwanger te worden ondanks het gebruik van de pil. Maar intussen is er genoeg reden extra voorzichtig te zijn met lenzen. Deze uitgave van CNNederland is in zijn geheel gewijd aan (het ontstaan van) corneale infecties. Voor meer info: Eef van der Worp, [email protected].