Week van het Oor 2011: Een hoorprobleem heb je niet alleen

“Van 9 t/m 16 april wordt de jaarlijkse Week van het Oor gehouden. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor de mensen in de directe omgeving van iemand met een gehoorprobleem. Het thema van dit jaar is dan ook ‘Een hoorprobleem heb je niet alleen’. “Neem je gehoor serieus” is de overkoepelende slogan die verbonden is aan de Week van het Oor. Dit jaar wordt dat een app??l met een dubbele betekenis: “je gehoor” is niet alleen je eigen gehoor, maar ook “je publiek”, degenen die naar je luisteren, met je willen communiceren. 

Onderzoek
Via een online vragenlijst kan iedereen de invloed van hoorproblemen op de onderlinge relatie kenbaar maken. De volgende soort vragen worden gesteld: kent u iemand in uw directe omgeving met een gehoorprobleem, praat u daar samen wel eens over, wat zijn moeilijke onderwerpen om over te praten, heeft u daar voorbeelden van, heeft het gehoorprobleem invloed op uw relatie? De resultaten van het onderzoek zullen vlak voor de Week van het Oor naar buiten worden gebracht.

Straatact
De week zelf start met een straatact. Een quizmaster daagt voorbijgangers uit met wist-u-dat-vragen over hoorproblemen. Bij een goed antwoord krijgen mensen iets grappigs uitgereikt. Daarnaast speelt de quizmaster samen met een acteur herkenbare en komische sc??nes na in relatie tot gehoorproblemen. Ook het publiek wordt hierbij betrokken. De act wordt gefilmd en aan de pers en voor plaatsing op YouTube aangeboden.

Posters
Er zullen posters en kaarten komen waarbij delen van teksten worden uitvergroot. Van bijvoorbeeld de tekst “Dat heb ik je al 3X verteld” is op afstand alleen “3X” te lezen en pas als je dichterbij komt de rest. Het is daarmee een visuele uitdrukking van het gehoorprobleem waarbij u als slechthorende maar af en toe een woord goed kunt verstaan.

De partners van de Week van het Oor zijn NVVS, FOSS, Oorakel, HoorProfs, Beter Horen, Schoonenberg Hoorcomfort, KNO-vereniging, NVAB, FENAC, GAIN, UVIT en Nationale Hoorstichting. Meer informatie is te vinden op de site van de Week van het Oor.