Wilt u ook een sterke positie voor de optometrist?

Samen met alle Nederlandse optometristen wil de OVN via het Landelijk Optometristenonderzoek zichtbaar maken wat optometristen te bieden hebben. Ook levert het onderzoek de beroepsgroep handvatten om de kwaliteit van de optometrie op een hoog peil te houden. Met uw bijdrage kunnen werkwijzes vergeleken worden. 

Deel 3: Positie in de keten

Het Landelijk Optometristenonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. De eerste twee deelonderzoeken over het werkveld en over cliënt- en kwaliteitgericht werken, hebben afgelopen februari, maart en april plaatsgevonden. Het derde onderzoek richt zich op de positie van de optometrist. Als optometristen willen we goede en veilige zorg bieden, laagdrempelig, toegankelijk en zuinig, waar mogelijk dichtbij huis en in samenwerking met de huisarts en oogarts. Hoe pakken we dit aan? De resultaten van de vragenlijst zullen dit inzichtelijk maken en bieden gelijk handvatten om ons sterker te positioneren.

Meedoen

Eind deze week worden persoonlijke uitnodigingen voor het derde en laatste deelonderzoek verzonden aan alle leden van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN). Het onderzoek is uitdrukkelijk bedoeld voor iedereen met een in Nederland geldig diploma optometrist: optometristen die geen uitnodiging ontvangen hebben, zijn dan ook van harte welkom om mee te doen en kunnen zich hier aanmelden. Bovendien maakt elke deelnemer kans op het winnen van een iPad.

Meer informatie

www.optometrie.nl/

Tags: