NCC gaat later dit jaar BEYOND

In vervolg op de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de voltallige NCC-organisatie na overleg met de ondersteunende partijen besloten om het aankomende congres NCC ‘Beyond 2020’, dat op 15 en 16 maart gepland staat, uit te stellen tot een nader te bepalen datum later dit jaar. 

Tot op heden hebben de Nederlandse autoriteiten, het RIVM en de regionale GGD nog geen beperkingen opgelegd rondom de organisatie van evenementen. Desondanks is de organisatie zich zeer bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en zien zij het als hun taak om de gezondheid van de deelnemers te borgen. Daarnaast willen ze iedereen ook een kwalitatief congres aanbieden.

Onze NCC-editie was natuurlijk al gedrukt toen wij dit bericht van de organisatie ontvingen. U ontvangt ‘m aanstaande dinsdag. Gelukkig hierin wel alvast heel veel informatie over producten die u op het NCC zou zien. Het programma is vast een voorproefje op later dit jaar. We kijken uit naar de alternatieve data en houden u natuurlijk op de hoogte.

Meer informatie

www.contactlenscongress.com

Tags: