Kinderen zijn geen kleine volwassenen

Bij Myopie Management weten we dat onder andere optische interventie zoals Orthokeratologie een effectieve manier is om progressieve myopie af te remmen. Myopie is progressief wanneer er een toename is van -0,50 D binnen 6 maanden, maar vergeet ook het ondergeschoven kindje niet!  Als kinderen onder de 12 jaar +0.75 (of minder) hypermetroop zijn is er nog  steeds kans op myopie. Hou er rekening mee dat je jonge kinderen met lichte hypermetropie ook halfjaarlijks blijft monitoren op progressie.

Lensinstructie voor kinderen

Als je dan al Ortho-k lenzen aanmeet in je lenspraktijk lijkt myopie management gesneden koek. Toch is het aanmeten, de instructie en de follow-up bij kinderen anders dan bij volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de praktijk ongeveer 15 minuten extra tijd kosten t.o.v. tieners en volwassenen. Dit zit hem niet in de stoeltijd bij de contactlensspecialist, maar vooral in de lensinstructie welke vaak wordt uitbesteed. Kinderen zijn geen kleine volwassenen, ze vragen om een andere aanpak binnen je aanpaspraktijk. Dat weet Procornea’s optometrist en moeder van twee Elien Janssen als geen ander. Daarom heeft ze drie tips op een rijtje gezet om de lensinstructie voor kinderen efficiënt en soepel te kunnen laten verlopen:

  • Practice @ home : Laat kinderen thuis eerst oefenen met het aanraken van hun oogwit terwijl ze hun oogleden goed open sperren.
  • Movie night: Laat kinderen voorafgaande aan het bezoek aan de praktijk eerst thuis naar een nachtlens instructie voor het in- en uithalen kijken. Kinderen zijn tegenwoordig gewend om het internet af te speuren voor informatie. Dit is een vanzelfsprekende manier voor ze om informatie te vergaren en daardoor nemen ze het goed op.
  • Confidence: Geef ze tijdens het oefenen met hun nachtlenzen voldoende zelfvertrouwen. Motiveer en complimenteer. Het is belangrijk dat kinderen er in geloven dat ze het echt helemaal zelf kunnen. Maak contactlenzen bespreekbaar en laat ze dit ook delen met leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld door middel van een spreekbeurt in de klas over contactlenzen. Wie weet draagt een klasgenootje ook lenzen. Het er vervolgens samen over kunnen hebben geeft ook zelfvertrouwen. Kinderen spreken onderling nu eenmaal dezelfde taal.

Myopie management

Bij myopie management komt uiteraard nog veel meer kijken dan enkel Ortho-k lenzen aanmeten. Geef ook lifestyle advies aan zowel ouder als kind. Om kinderen te behoeden voor het ontwikkelen van (sterke) bijziendheid is het verstandig om het gebruik van computer, mobiele telefoons en spelcomputers zo veel mogelijk te beperken. Dit voorkomt dat de ogen teveel ingesteld raken op nabij zien. Verder weten we dat buiten spelen, minstens twee uur per dag, een positieve invloed heeft. Een belangrijke factor hierin is de lichtintensiteit buitenshuis. Binnenshuis is de intensiteit ongeveer 500 lux. Buitenshuis is dit overdag tussen de 15.000 en 40.000 lux. Hierdoor neemt het vitamine D en dopamine gehalte in het lichaam toe, wat weer een gunstig effect heeft op het netvlies.

Myopie Management Congres

Myopie Management is en blijft een actueel en belangrijk onderwerp. De groep jonge myopen groeit in een razend tempo. Procornea Nederland B.V. onderneemt actie en organiseert het allereerste Myopie Management Congres in Nederland.

Reserveer maandag 25 september alvast in je agenda!

Meer informatie

www.procornea.nl

Tags: