Colofon

Titel: Eyeline Magazine

Uitgegeven door: LT Media B.V.

Redactie adres:
Onder den Dael 21
1261 CN Blaricum
E loes.brussen@ltmedia.nl

Verschijningsfrequentie: 4x per jaar
Abonnementsprijs per jaar: € 39,50
Losse nummerprijs: € 12,50


Aanleveren materiaal

Aan te leveren redactioneel- en/of advertentiemateriaal kunt u sturen naar het volgende (e-mail)adres:

LT Media
O.v.v. Eyeline Magazine Advertenties
Stieltjesweg 18
6827 BV Arnhem
Nederland
T +31 (0)26 – 361 69 60
E traffic@ltmedia.nl

Annuleringstermijn: 14 dagen voor uiterste aanleverdatum.