NOG Congres en ZieZo-beurs 2020 beide ook uitgesteld

Na het NCC hebben nu ook de ZieZo-beurs en het NOG besloten om de evenementen uit te stellen.

Het bestuur van het NOG heeft in goed overleg met de NOG congresorganisatie het besluit genomen om het jaarcongres van 1-3 april uit te stellen. Hiermee volgen ze het beleid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen om de transmissie van het SARS-CoV-2 virus (COVID 19) zoveel mogelijk te beperken.

De afgelopen week is er in goed overleg met het congrescentrum in Groningen een alternatieve datum voor het NOG jaarcongres gevonden: 2-4 september 2020. Voorlopig gaan ze ervan uit dat ze het volledige congresprogramma, inclusief alle cursussen kunnen verplaatsen. Dit betekent ook dat zij ervan uitgaan dat uw inschrijving als deelnemer en of exposant blijft staan. De deadline voor het indienen van posters zal naar achteren geschoven worden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, onder andere over de precieze inhoud van het congresprogramma, zullen zij u hiervan op de hoogte stellen.

Ook de ZieZo-beurs heeft besloten dat het event van 13 en 14 maart aanstaande niet door gaat. Dit volgens de richtlijnen voor evenementen vanuit de overheid en het RIVM waarbij de risico’s hoger in worden geschat bij de doelgroep.

De organisatie van de beurs betreurt de beslissing zeer maar wil én kan geen enkel risico nemen met betrekking tot deze doelgroep. De organisatie wil alle standhouders, de Jaarbeurs, leveranciers, medewerkers en alle mensen die een toegangskaart hebben gereserveerd heel hartelijk danken voor het vertrouwen.

Meer informatie

www.oogheelkunde.org

ziezo.org

Gepubliceerd op: 12-03-2020

Reacties

Comments