HOYA partnership met One Dollar Glasses

HOYA is een partnership aangegaan met One Dollar Glasses, een liefdadigheidsorganisatie die mensen helpt om met een bril de kwaliteit van leven te verbeteren.

One Dollar Glasses

Over de hele wereld zijn er meer dan 150 miljoen mensen die lijden aan een visuele handicap, maar zich geen bril kunnen veroorloven of geen toegang hebben tot enige vorm van oogzorg. Om deze reden zijn ze niet in staat om naar school te gaan, te werken of hun gezin te onderhouden.

Tijdens een speciaal programma heeft HOYA € 1 gedoneerd voor elk paar verkochte Hoyalux iD brillenglazen. Een selectie van Europese HOYA opticiens nam als eerste deel aan het programma. Een aantal van hen bezocht Burkina Faso in februari 2017, één van de belangrijke projecten van One Dollar Glasses, om de ogen van schoolkinderen te testen.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=93WAHiLOIeg]

Meer informatie

Neem een kijkje op de website www.onedollarglasses.org voor meer informatie over deze liefdadigheidsorganisatie.

U kunt ook contact opnemen met HOYA Lens Nederland B.V., Tel. 0297 – 514 314.

Tags: