100 dagen OOGbus, al meer dan 50.000 gescreend

Op de dag waarop het 10-jarig bestaan van Het Oogzorgnetwerk werd gevierd met een feestelijk congres bij Mediq in Utrecht, werd tevens de 100e screeningsdag van de OOGbus gerealiseerd.

 

In 2001 is Het Oogzorgnetwerk geïnitieerd door Het Oogziekenhuis Rotterdam, met als doel de kwaliteit van de oogheelkundige zorg te verbeteren door samenwerking tussen alle partijen in de oogheelkundige keten. 10 jaar later staat er een landelijk functionerend netwerk, waarin ruim zestig oogartsen, 12 ziekenhuizen, 100-en optiekwinkels, huisartsen, organisaties voor blinden- en slechtziendenzorg en apotheken participeren. Partners van het netwerk worden ondersteund bij het optimaliseren van de zorg en de organisatie vanuit de centrale service-organisatie van Het Oogzorgnetwerk. Dit alles komt ten goede aan de zorg voor de patiënt.

De oogzorgnetwerklocaties bieden een breed pakket aan oogheelkundige zorg. Zo zijn op diverse locaties speciale oogheelkundige operatiekamers gerealiseerd, waar de patiënt snel en comfortabel kan worden geopereerd. Ook besteden alle Oogzorgnetwerkpartners veel aandacht aan voorlichting, waardoor sprake is van een vermindering van angst bij patiënten en de resultaten van behandelingen beter zijn.

 

De samenwerking tussen de verschillende partners werpt inmiddels zijn vruchten af. Vele innovaties zijn gerealiseerd. Trots is Het Oogzorgnetwerk onder andere op de OOGbus, die op afspraak stopt bij instellingen als woonzorgcentra om bewoners en omwonenden preventief te screenen op een mogelijke oogproblematiek. Sinds de lancering in 2008 zijn ruim 50.000 mensen gescreend.

 

In 2009 kreeg de OOGbus van Agentschap NL de opdracht om de activiteiten van de OOGbus op te schalen naar landelijk niveau. Op 19 mei 2011 vond de 100e screeningsdag in het kader van deze opschaling plaats. De onafhankelijke screening wordt voor steeds meer 60-plussers in Nederland beschikbaar.