Consumenten vertrouwen klein beetje toegenomen

Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de ontwikkeling van de economie en de eigen financi??le situatie is in januari licht gestegen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendmaakte. De vertrouwensindex van het CBS steeg ten opzichte van december met 4 punten tot min 35. Dat is iets beter dan de min 36 waarvan economen in doorsnee uitgingen.

Volgens het CBS waren consumenten veel minder negatief over het economische klimaat in de komende 12 maanden dan in december. Deze indicator verbeterde met 11 punten. Het oordeel van consumenten over de eigen financi??n verbeterde ook.

Het oordeel over het doen van grote aankopen echter niet. De index voor de koopbereidheid verbeterde in totaal met 3 punten tot min 20.