Delcredere uitkering aan de Centrop leden stijgt met 39%

Het Centrop heeft het jaar 2010 met een goed resultaat afgesloten en kan haar leden een delcredere uitkeren van maarliefst € 1.360.000,-. Operationeel gezien heeft het Centrop in 2010 een stijgende lijn laten zien. De totale verrekenomzet is ten opzichte van 2009 met ruim € 6 miljoen toegenomen tot € 72 miljoen. De verrekenomzet is daarmee zo’n 10% gestegen ten opzichte van 2009, wat gezien de economische omstandigheden een goed resultaat is.

 

Alle kortingen en bonussen worden door het Centrop volledig aan de leden uitgekeerd. Aangezien het Centrop door haar coöperatieve bedrijfsvorm geen winstoogmerk heeft, komen ook “bedrijfswinsten” volledig ten goede aan de leden. Het mooie bedrijfsresultaat over 2010 van € 1.360.000,- wordt dus onder de Centrop leden verdeeld.