Focus op onnodige slechtziendheid en blindheid tijdens World Sight Day

Ziekenhuizen aangesloten bij Het Oogzorgnetwerk besteden tijdens World Sight Day, donderdag 13 oktober aanstaande, uitgebreid aandacht aan het vóórkomen van onnodige slechtziendheid en blindheid. Zo staat de OOGbus op diverse locaties om aandacht te geven aan het belang vanvroegtijdige opsporing van oogaandoeningen. Slechtziendheid wordt door ouderen vaak als onvermijdelijk beschouwd, maar veelal voldoet een eenvoudige behandeling of het aanmeten van een bril al om het gezichtsvermogen te verbeteren.  

 

Initiatieven van Oogzorgnetwerkpartners
Het Flevoziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente in Almelo, het Sint Franciscus Gasthuis, het Slingeland Ziekenhuis en het Havenziekenhuis zetten op World Sight Day een OOGbus in hun regio in. In de OOGbussen wordtdoor een optometrist een gratis oogtest uitgevoerd bij genodigden of belangstellenden. Ook wordt dit jaar een ludieke actie georganiseerd in HetOogziekenhuis Rotterdam.

           

Waarom aandacht voor World Sight Day
Naar schatting waren in 2004 ongeveer 220.000 tot 320.000 mensen in Nederland slechtziend of blind. Bij 70% van deze mensen zou dit slechte zicht te behandelen zijn of had dit zelfs voorkomen kunnen worden. Inmiddels is ook aangetoond dat in verhouding meer ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen slecht zien ten opzichte van de rest van de bevolking. De belangrijkste oorzaken van slechtziendheid zijn: cataract (al of niet in combinatie met een andere oogafwijking, 78%), leeftijdsgebonden maculadegeneratie (38%), glaucoom (5%) en diabetische retinopathie (5%) (de Winter et al., 2004). Ook bleek dat 42% van de slechtzienden geen of een verkeerde bril of een verkeerd optisch hulpmiddel had. 65% van de slechtziendheid was behandelbaar met een staaroperatie en hulpmiddelen. Uitonderzoek is verder gebleken dat slechtziendheid een belangrijke negatieve invloed heeft op het dagelijks leven van mensen. Slechtziendheid beperkt namelijk deelname aan activiteiten in het sociale leven waardoor onder andere vereenzaming op kan treden.

 

World Sight Day
World Sight Day is een jaarlijks terugkerende dag, georganiseerd door VISION 2020, een wereldwijd initiatief van o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in samenwerking met diverse landelijke samenwerkingspartners. Tijdens deze dagworden wereldwijd diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te geven aan vermijdbare blind- en slechtziendheid. Vision 2020 heeft zich tot doel gesteld vermijdbare blindheid en slechtziendheid uit te bannen voor het jaar 2020, omdat iedereen op aarde recht heeft op een goed gezichtsvermogen.