Grootschalige campagne Beter Zien van start gegaan

De seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB en NVOG en LOC Zeggenschap in Zorg gaan de strijd aan tegen onopgemerkte oogaandoeningen op latere leeftijd. Zij worden hierbij geholpen door de oogartsen, optometristen en de OOGbus. Op dinsdag 15 maart vond om 10.30 uur de aftrap plaats van de landelijke campagne ‘Beter Zien’ in de vorm van een symposium in het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen, Erasmusplein 3. Diverse deskundigen laten hun licht schijnen over het belang van preventieve oogscreening, onderbehandeling en de betekenis van optometrie voor ouderen. Na afloop konden de deelnemers aan het symposium vanaf 12.30 uur een informatiemarkt bezoeken over oogzorg, hun ogen laten screenen in de aanwezige OOGbus en vragen stellen aan de oogarts.

 

Onopgemerkte oogaandoeningen
Een grote groep senioren lijdt momenteel  aan een onopgemerkte oogaandoening, die onbehandeld ernstige gevolgen kan hebben. Ook doen veel senioren zichzelf tekort door het dragen van een verkeerde  bril. Door onopgemerkte oogaandoeningen wordt verkeersdeelname bemoeilijkt en bestaat  er een verhoogde kans op botbreuken. Zelfs depressie en aanpassingsproblemen kunnen gevolgen zijn. Het goede nieuws is dat bij ongeveer 60% van de naar schatting 300.000 ouderen met onopgemerkte aandoeningen, behandeling goed mogelijk is. Slechter zien wordt vaak niet opgemerkt omdat het geleidelijk gaat of omdat men denkt dat het hoort bij het ouder worden. Voorlichting over regelmatige oogscreening moet dan ook aangepakt worden. En een gezonde leefstijl en passende zorg kunnen bovendien een vertragend effect hebben op het ontstaan van oogaandoeningen.

 

Campagne Beter Zien
Om senioren bewust te maken van het risico op oogaandoeningen op latere leeftijd, startten de seniorenorganisaties (samen meer dan 500.000 leden) op dinsdag 15 maart met de landelijke voorlichtingscampagne ‘Beter Zien’. Tijdens het openingssymposium op de Radboud Universiteit in Nijmegen zal ondermeer de noodzaak van een goede oogscreening aan bod komen. Het symposium is ook tevens de start van de vijf landelijke Oogdagen. Bezoekers van deze oogdagen kunnen kennismaken met de werkzaamheden van optometristen, oogartsen en expertisecentra zoals Kon. Visio en Bartiméus. Bovendien kunnen ze ervaren wat een slechtziende ziet. Op alle vijf de dagen is de OOGbus aanwezig, zodat mensen hun ogen kunnen laten screenen. Verder gaan zo’n 50 vrijwillige voorlichters van de seniororganisaties het land in om samen met optometristen en oogartsen themabijeenkomsten over Beter Zien te verzorgen. Een groot deel van de vermijdbare slechtziendheid kan teruggedrongen met bijvoorbeeld een eenvoudige brilaanpassing of staaroperatie. Herkenning van oogproblemen en vroegtijdige signalering is een belangrijke eerste stap.
                                                                                         

In de campagne wordt samengewerkt met het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap), de OVN (Optometristen Vereniging Nederland), Vision 2020, de OOGbus van Het Oogzorgnetwerk, expertisecentra Bartiméus en Koninklijke Visio, Viziris en het Oogziekenhuis Rotterdam.