Hoya fabrieken in Europa draaien overuren

Moessonregens zijn een normaal verschijnsel in Zuid-Oost Azi??. Dit jaar is er echter sprake van de hevigste regenval sinds 50 jaar en is vooral Thailand getroffen. Er zijn inmiddels ruim 300 dodelijke slachtoffers en er is veel schade veroorzaakt. Het Rode Kruis heeft zelfs een speciaal gironummer geopend om de ramp het hoofd te bieden.

In Thailand zijn vele internationale bedrijven actief met fabrieken, waaronder een aantal glasfabrikanten. Door de natuurramp zijn inmiddels zeker 100.000 werknemers geevacueerd en 930 fabrieken zijn tijdelijk stopgezet, waaronder een fabriek van Hoya. Die was bestand tegen water tot 2 meter maar dit keer kwam het water 50 cm hoger met als gevolg dat delen van de productielijnen in deze vestiging met water in aanraking zijn gekomen.

Onder de Hoya medewerkers zijn geen slachtoffers. Hoya is voortvarend te werk gegaan met deze tegenslag en is druk doende de productie naar de 11 in Europa aanwezige Hoya fabrieken te verplaatsen. Ook in Uithoorn wordt vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week gewerkt, er is extra personeel ingezet en er komt een team van 16 Thaise engineers en operators assisteren. Overal in Europa worden in allerijl nieuwe productielijnen ge??nstalleerd en opgestart. Een aantal producten zal door deze ramp tijdelijk minder goed of helemaal niet leverbaar zijn. Hoya heeft inmiddels haar afnemers ge??nformeerd over huidige en toekomstige leveringen en de nodige alternatieven aangeboden.

Hoya verwacht dat de problemen, met de bekende Japanse voortvarendheid en efficiency, binnen afzienbare tijd opgelost zullen zijn.