HOYA Faculty trainingen op niveau, voor elk niveau

De industrie biedt continu vernieuwingen waarmee de opticien zijn voordeel kan doen. Toch komt het op de winkelvloer regelmatig voor dat wordt vastgehouden aan datgene wat al jaren is geadviseerd, zonder eens goed te kijken naar kansen voor extra groei en rendement.

 

Door vervlogen kennis op te frissen en nieuwe kennis toe te voegen ontstaat meer (zelf)vertrouwen, wat zorgt voor betere adviezen en leidt tot tevreden consumenten en een hoger rendement.

 

Om haar afnemers hierbij te ondersteunen, is HOYA gestart met de HOYA Faculty EU, een opleidingscentrum in Budapest, Hongarije. Dat dit initiatief voorziet in een behoefte, is gebleken uit de massale belangstelling en de reacties van de eerste groep deelnemers die begin april de Faculty EU volgde. Het scholingsaanbod van de HOYA Faculty EU is primair afgestemd op het niveau van een ervaren opticien-contactlensspecialist / optometrist.

 

HOYA ziet echter dat de behoefte aan het verbreden en verdiepen van kennis aanwezig is op alle niveaus, van ongeschoolde medewerkers tot en met optometristen. Met als doel alle medewerkers de kans te geven om het kennisniveau te verhogen, is HOYA bovendien gestart met de HOYA Faculty NL, naast de HOYA Faculty EU. Door een breed aanbod aan opleidingsmodules te bieden, en deze specifiek af te stemmen op de verschillende niveaus van medewerkers, stelt HOYA afnemers in staat gericht het kennisniveau van medewerkers te verbeteren.

 

Investeren in kennis loont. Zeker als het gaat om brillenglazen, het belangrijkste omzetbestanddeel. Maar ook om meer rendement te halen uit uw belangrijkste bedrijfsonderdeel, de medewerkers.

 

Meer informatie via HOYA Lens Nederland BV: tel. 0297 – 514 314.

 

Faculty_EU_eerste_groepFaculty EU eerste groep