Luxottica bespreekt resultaat en dividend 2007

De gehele directie van Luxottica Group S.p.A., kwam vandaag in Milaan bijeen. Voorgezeten door Leonardo Del Vecchio, werd het bedrijfsresultaat van 2007 besproken en stemde de directie in met het voorgestelde dividend van ” 0.49 over 2007, een toename van 17 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit cijfer moet nog worden goedgekeurd tijdens 2 zittingen van de ‘Ordinary Meeting of the Shareholders’, die gepland staan op 13 en 14 mei 2008, in Milaan.