Nieuwe naam Stichting Dark & Light

Stichting Dark & Light heet vanaf 1 januari 2012 ‘Light for the World’. Dit heeft directeur Ton ten Hove donderdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. De keuze voor de nieuwe naam is een logisch vervolg op de nauwere samenwerking met andere Europese hulporganisaties. In april van dit jaar is Dark & Light toegetreden tot Light for the World, een confederatie van Europese hulporganisaties op het gebied van oogzorg en inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De confederatie is vertegenwoordigd in Oostenrijk, Tsjechië, België en Nederland. Doel van deze samenwerking is het efficiënter werken in projecten, het uitwisselen van kennis en het versterken van elkaars activiteiten.
 

Blij
Directeur Ton ten Hove is blij met de nieuwe naam: “De naam Dark & Light heeft iets negatiefs in zich en is moeilijk te onthouden. Ik moet altijd uitleggen waar Dark & Light voor staat. Light for the World klinkt positiever en past goed bij onze doelstelling. We richten ons op blinden en slechtzienden én willen het leven ‘lichter’ maken voor eenieder die vanwege een handicap wordt uitgesloten van een menswaardig bestaan. De naam is ook een duidelijke verwijzing naar onze christelijke identiteit.”
 

“De naam blijft eigenlijk voor 50% hetzelfde. ‘Dark’ gaat eraf, ‘Light’ blijft staan en we blijven werken aan een betere wereld!”, aldus Ten Hove.
 

Missie blijft gelijk
Behalve de nieuwe naam verandert er niets aan missie, visie en identiteit van de stichting. Light for the World blijft een zelfstandige Nederlandse stichting met een eigen bestuur en een eigen staf.
 

Historie confederatie
Het Oostenrijkse Licht für die Welt bestaat sinds 1988 en behoort tot de top tien van goede doelen in dat land. In 2008 werd door hen de confederatie Light for the World opgericht. Naast Oostenrijk zijn daarin vertegenwoordigd het Belgische Licht voor de Wereld en het Tsjechische Sv?tlo Pro Sv?t. Met de toetreding van Dark & Light is Light for the World een van de grootste Europese organisaties ter preventie van blindheid en inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden met 150 projecten in 15 landen.

 

Historie Dark & Light
Stichting Dark & Light ondersteunt lokale organisaties in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor betere oogzorg en acceptatie en integratie van mensen met een handicap.
 

De stichting werd in 1982 opgericht door oogarts Dr. Martien Cozijnsen uit Veenendaal. In eerste instantie was de stichting bedoeld voor onderwijs aan blinde kinderen in Thailand. Later kwam medische zorg daar bij, vanwege het feit dat 75% van de blindheid in de wereld onnodig is. Vervolgens werd ook dienstverlening aan slechtzienden (o.a. hulpmiddelen en refractiecorrectie) toegevoegd. De laatste twee jaar is ‘inclusie’ een belangrijk thema. Inclusie heeft als doel mensen met een handicap volwaardig te laten meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld door het reguliere onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.
 

Dark & Light is actief in twaalf landen in Afrika en Azië. Vorig jaar werd Dark & Light door dagblad ‘Trouw’ uitgeroepen tot het “Beste goede doel van Nederland op het gebied van gezondheidszorg” en werd er een fraaie tweede plaats behaald bij de ‘ANBO MAX Goede Doelen Prijs 2010’.